Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Міністер­ство освіти та на­у­ки України опри­люд­ни­ло орієнтовні об­ся­ги дер­жав­но­го за­мо­в­лен­ня
11 липня 2017, 19:12
30 черв­ня у ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2017 ро­ку
30 червня 2017, 16:15
Всі новини

Затверджую

Директор коледжу

________ С.І.Михайлов

__”__________ 2016р.

Графік чергування викладачів

ВП НУБіП УкраїниІрпінський економічний коледж

на ІІ семестр 2016-2017 н.р.

П.І.П.

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

 

Корпус № 1

Корпус №2

 

Баланюк  Л.М

Березинець С.К.

23.01

17.02

17.03

13.04

16.05

13.06

Бідун  О.В.

Вінник І.В

24.01

20.02

20.03

14.04

17.05

14.06

Берегеля  І.М.

Гурська Л.Л.

25.01

21.02

21.03

   18.04

18.05

15.06

Бокало І.М.

Іванова С.Д.

26.01

22.02

22.03

19.04

19.05

16.06

Величко І.О.

Іванова С.М.

27.01

23.02

23.03

20.04

22.05

19.06

Горовий А.О.

Кириленко Т.Я.

30.01

24.02

24.03

21.04

23.05

20.06

Даль Н.В.

Ковтун О.П.

31.01

27.02

27.03

24.04

24.05

21.06

Іваненко Н.М.

Кошик  В.В.

01.02

28.02

28.03

25.04

25.05

22.06

Клименко Л.В.

Курчій Б.О.

02.02

01.03

29.03

26.04

26.05

23.06

Манзюк Т.С.

Литвинець Ю.І.

03.02

02.03

30.03

27.04

29.05

26.06

Мельник О.В.

Михайлов Р.В.

06.02

03.03

31.03

28.04

30.05

27.06

Підгурська І.С.

Пісковець О.В.

07.02

06.03

03.04

03.05

31.05

29.06

Погоріла О.І.

Поцелуйко М.П.

08.02

07.03

04.04

04.05

01.06

30.06

Приходько М.І.

Римар В.В.

09.02

09.03

05.04

05.05

02.06

 

Репенко В.І.

Сиротенко А.О.

10.02

10.03

06.04

   08.05

06.06

 

Сафонова Д.П.

Снісар І.П.

13.02

13.03

07.04

10.05

07.06

 

Смолянчук  Н.В.

Талько Т.В.

14.02

14.03

10.04

11.05

08.06

 

Суворова Н.М.

Черненька Л.Б.

15.02

15.03

11.04

12.05

09.06

 

Фрідріхсон  Н.В

Ясінський О.В

16.02

16.03

12.04

15.05

12.06

 

 

 

 

 

Зав. навчальною частиною                                            С.В. Мєднікова

 

Оголошення
18 трав­ня 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­та інфор­маційно-ви­хов­на го­ди­на на те­му: «За­хи­сти свої пра­ва – ство­ри своє май­бутнє».
17 травня 2017, 17:34
Всі оголошення