Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"

-         Наказ  Міністерства освіти , науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473 Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію  педагогічних працівників

 

-         Постанова Кабінету міністрів України від 14 червня 2000 р.№963 Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

 

-         Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників , затверджені Наказом МОН України від 08.08.2013 №1135

Оголошення
24 ве­рес­ня 2020 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
22 вересня 2020, 11:47
Ува­га! Графік освітньо­го про­це­су у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» на І се­местр 2020-2021 н.р.
31 серпня 2020, 11:06
Всі оголошення