Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
Всі новини

-         Наказ  Міністерства освіти , науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473 Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію  педагогічних працівників

 

-         Постанова Кабінету міністрів України від 14 червня 2000 р.№963 Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

 

-         Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників , затверджені Наказом МОН України від 08.08.2013 №1135