Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
11 ве­рес­ня 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «Київсь­кий мар­га­ри­но­вий за­вод» групи ком­паній «Ол­ком».
11 вересня 2019, 21:09
11 ве­рес­ня пред­став­ни­ки універ­си­те­ту Wyższa Szkoła Gospodarki про­ве­ли пре­зен­тацію польсь­ко­го нав­чаль­но­го за­кла­ду сту­ден­там ко­ле­джу
11 вересня 2019, 21:07
Всі новини

                                                                                                                                 Чому мене так вабить рідна хата,

                                                           Збадьорює, мов подихом весни,

                                                        Бо в хаті тій мене чекає мати

                                                            У світлому серпанку сивини ….

 

Є Дні - свята, що об’єднують усіх людей. У другу неділю травня Україна разом з іншими державами  відзначає Міжнародний день матері. 

15 травня  у коледжі була проведена відкрита виховна година, присвячена Дню Матері, на тему: «Нехай вам, любі, доля усміхнеться», яку підготували студенти груп 101-О, 202-О під керівництвом класних керівників Черненької Л.Б. і Талько Т.В., з метою відродження давніх українських звичаїв і традицій, пробудження  у студентів прекрасних і благородних почуттів – святого і ніжного ставлення до матерів, виховання шани до  матерів.

Мама - це найдорожче і світле, що є на світі.      В цьому слові, в цьому призначенні жінки природа втілила найвищий свій ідеал. Любов матері - вся з тривог, сподівань і безоглядної самопожертви. Вона завжди радіє успіхам своїх дітей, підтримує їх у важку хвилину, завжди щиро переживає за кожен пройдений крок. Немає людини ближчої і ріднішої за маму!

Саме про це щиро й відверто говорили студенти, звертаючись до кожної жінки-матері, передаючи свої почуття засобами художнього слова, музики і пісні.                                                    

 

                                                   Класні керівники: Черненька Л.Б., Талько Т.В.

 

Оголошення
18 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення