Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

                                                                                                                                 Чому мене так вабить рідна хата,

                                                           Збадьорює, мов подихом весни,

                                                        Бо в хаті тій мене чекає мати

                                                            У світлому серпанку сивини ….

 

Є Дні - свята, що об’єднують усіх людей. У другу неділю травня Україна разом з іншими державами  відзначає Міжнародний день матері. 

15 травня  у коледжі була проведена відкрита виховна година, присвячена Дню Матері, на тему: «Нехай вам, любі, доля усміхнеться», яку підготували студенти груп 101-О, 202-О під керівництвом класних керівників Черненької Л.Б. і Талько Т.В., з метою відродження давніх українських звичаїв і традицій, пробудження  у студентів прекрасних і благородних почуттів – святого і ніжного ставлення до матерів, виховання шани до  матерів.

Мама - це найдорожче і світле, що є на світі.      В цьому слові, в цьому призначенні жінки природа втілила найвищий свій ідеал. Любов матері - вся з тривог, сподівань і безоглядної самопожертви. Вона завжди радіє успіхам своїх дітей, підтримує їх у важку хвилину, завжди щиро переживає за кожен пройдений крок. Немає людини ближчої і ріднішої за маму!

Саме про це щиро й відверто говорили студенти, звертаючись до кожної жінки-матері, передаючи свої почуття засобами художнього слова, музики і пісні.                                                    

 

                                                   Класні керівники: Черненька Л.Б., Талько Т.В.

 

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення