Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
8 серп­ня 2022 р. був про­ве­де­ний он­лайн інструк­таж з без­пе­ки життєдіяль­ності учас­ників освітньо­го про­це­су в умо­вах воєнно­го ста­ну.
Вчора о 14:00
06 серп­ня 2022 ро­ку відбу­ла­ся то­ло­ка, до якої до­лу­чи­ли­ся ви­кла­дачі, сту­ден­ти і працівни­ки ко­ле­джу.
08 серпня 2022, 12:44
Да­вай­те знай­о­ми­ти­ся – я, Ка­те­ри­на Олек­сен­ко – сту­дент­ка 1 кур­су спеціаль­ності 181 «Хар­чові тех­но­логії».
02 серпня 2022, 19:53
Всі новини

Професія бухгалтера є однією з  найважливіших  професій сучасності. Без бухгалтерського обліку не може обійтися жодна економіка світу.

Аня Сірош – студентка першокурсниця спеціальності 071 «Облік і оподаткування». В 2022 році Аня закінчила Клавдіївський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Олександра  Рибалка. Улюбленими предметами дев’ятикласниці в школі були математика та інформатика, тому вибір професії бухгалтера для неї цілком логічний.  

Аня переконана, що уміння працювати з цифрами і формулами, чіткість та пунктуальність, знання законодавчої бази – ці якості та навички завжди були і будуть затребувані на ринку праці. Дівчина розуміє, що бухгалтерський облік – це не просто проводки, тобто запис «дебет – кредит», це упорядкований процес накопичення, обробки, зберігання та передачі інформації в грошовому вираженні про майно і зобов’язання організації перед постачальниками та посередниками. Інакше кажучи, бухгалтер є контролером того, що відбувається на підприємстві.

Тому Аня  впевнена, що вчитися на бухгалтера – престижно. Той, хто володіє даною професією в перспективі може стати і економістом, і фінансовим директором, і навіть президентом компанії. А ось зворотна ситуація – малоймовірна, адже вміння облікувати нічим не заміниш і за один місяць не вивчиш.

Навчання на бухгалтера в Ірпінському фаховому коледжі передбачає вивчення фахових  дисциплін –  «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Економіка  підприємства», «Фінанси підприємств» і т. д. Отримані навички (складати бухгалтерську та фінансову звітність, обробляти економічну інформацію, володіти методикою розрахунку основних податків і т. д.) формують із здобувачів освіти справжнього  фахівця.

Від імені викладачів циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін вітаємо Аню Сірош  зі вступом до нашої дружної студентської родини!

Глибоко переконані, що  вибір принесе Ані  успіх у житті та професійній діяльності, адже попит на висококваліфікованих фахівців  у суспільстві стрімко зростає.

Світлана Іванова,

голова циклової комісії фінансово-економічних

 та облікових дисциплін