Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
9 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
9 години тому
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
9 години тому
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

6 вересня 2019 року у коледжі проведені батьківські збори для батьків першокурсників. Більше 100 батьків відвідали цей традиційний захід, щоб переконатися, що вибрали разом з дітьми найпрестижніший заклад вищої освіти області.

На порядку денному  - актуальні питання  організації освітнього процесу в коледжі. Директор коледжу Наталія Ільченко, у своєму виступі зазначила, що головним завданням адміністрації є ефективна взаємодія педагогічного колективу з батьками студентів, що стане запорукою успішного  навчання.

Про організацію навчального процесу  батьків проінформувала заступник директора з навчальної роботи Вікторія Сова.

Заступник директора з виховної роботи Андрій Сиротенко розповів про організацію дозвілля та побуту студентів і дотримання Правил внутрішнього розпорядку коледжу.                            

Збори продовжились у групах, де батьки поспілкувалися з класними керівниками.

Батьківські збори є ефективною формою взаємодії між батьками й викладачами, яка допомагає реалізувати всі поставлені цілі.

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи