Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

16 квітня 2018 року в Ірпінському економічному коледжі  відбулося дистанційне тестування студентів спеціальності «Облік і оподаткування»   – незалежний замір знань,  який щорічно проводить ДУ «НМЦ «Агроосвіта»  з метою визначення рейтингу коледжу серед інших аграрних ЗВО України.

Контроль знань із фахових дисциплін необхідний для визначення професійної компетентності студентів-випускників економічних спеціальностей.

Результати незалежного заміру знань:

- успішність – 95 %;

- якість знань – 79 %;

- середній бал – 4,07.

Лариса Гурська ,

голова циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін