Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
22 січня 2021р. клас­ний керівник групи 204-Ф Ку­ракіна О.В. про­ве­ла ви­хов­ну го­ди­ну з на­го­ди Дня Со­бор­ності України
23 січня 2021, 20:04
Спільна ро­бо­та, що дає ре­зуль­тат.
22 січня 2021, 20:06
14 січня 2021 ро­ку у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар.
15 січня 2021, 09:10
Всі новини

26 листопада відбувся міжнародний онлайн-круглий стіл «Інноваційні технології та методики в освіті. Дистанційне навчання: польсько-український досвід та перспективи розвитку», організований Університетом економіки в Бидгощі (WSG, Польща).

У круглому столі взяли участь науково-педагогічні 7 університетів України та педагогічні працівники 2 коледжів, у т.ч. 5 викладачів Ірпінського фахового коледжу НУБіП України. До речі, коледж співпрацює з WSG в рамках угоди про співпрацю з 2019 року.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся ректор WSG проф. д-р Марек Хамот та директор Інституту європейського WSG, модератор круглого столу  д-р Світлана Кашуба.

Досвідом «гібридної» системи освіти та реалізації дистанційної форми навчання на прикладі організації навчального процесу WSG поділилися Евеліна Гданєц – директор Секції змішаної дидактики ONTE при навчальному відділі WSG (ONTE – Центр нових освітніх технологій).

Про реалізацію концепції СМАРТ ТНПУ в режимі дистанційної освіти доповів ректор ТНПУ ім. В.Гнатюка доктор філософських наук, професор Богдан Буяк.

Як досягати якості освіти в умовах дистанційного навчання – такій проблемі був присвячений виступ проректора із забезпечення якості освіти та цифрової трансформації ПВНЗ «Університет Короля Данила» (м. Івано-Франківськ), кандидата історичних наук, доцента Любомира Ілина

Оксана Карпенко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування ДУІТ поділилася досвідом щодо участі університету в реалізації проєкту «Академічна протидія гібридним загрозам» (WARN), який реалізується в межах Програми ЄС Еразмус+ за напрямом «Розвиток потенціалу вищої освіти». Віктор Ткаченко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри тягового рухомого складу залізниць ДУІТ охарактеризував використання платформи дистанційного навчання MOODLE  для організації самостійної роботи студентів.

Цікавими були виступи: «Практики транскордонного дистанційного викладання за умов пандемії» (Олександр Длугопольський, доктор економічних наук, професор ТНПУ ім. В.Гнатюка), «Особливості створення групових розслідувальних проєктів в умовах дистанційного навчання» (Наталія Виговська, кандидат наук із соціальних комунікацій, ст. викладачка факультету журналістики ЗНУ), «Організація процесу дистанційного навчання в період пандемії» (Юлія Сергієнко, аспірантка, ст. лаборант кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Ольга Гетьман, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування  ХНУБА), «Моніторинг стану організації дистанційного навчання в закладах освіти України в умовах першої хвилі карантину» (Світлана Парій, аспірантка, факультет фізичного виховання, здоров’я та туризму ЗНУ), «Використання технологій Blended Learning для підготовки фахівців у сфері менеджменту: виклики та можливості» (Ольга Дороніна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки ДНУ ім. В.Стуса).

Викладачка Ірпінського фахового коледжу НУБіП України, кандидат філософських наук Євгенія Голуб поділилася своїм досвідом викладача на шляху від хаотичного дистанціювання до системної дистанційної освіти.

В обговоренні взяли участь педагогічні працівники коледжу Наталія Ільченко, Вікторія Сова, Андрій Сиротенко, Валентина Вдович та поділилися досвідом використання в освітньому процесі під час дистанційного навчання платформи DISCORD. При допомозі студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» вдалося зорганізувати єдиний «майданчик» для проведення занять в онлайн режимі. На ньому створено голосові та текстові канали для кожної академічної групи, канали для засідань адмінради, педагогічної ради, інших заходів. Переваги використання такого ресурсу очевидні: для студентів – одна платформа, один канал,  не треба шукати де і на якому сервісі буде проходити заняття; для викладачів – можливість транслювати відео, презентації, писати повідомлення тощо; для адміністрації – можливість систематичного контролю за освітнім процесом, відвідуванням занять, якістю проведення лекцій та практичних занять. При цьому не обмежується академічна свобода викладачів на використання інших ресурсів.

Учасники круглого столу визначили багато спільних і схожих проблем, переваг та недоліків в організації дистанційного навчання, серед яких: необхідність удосконалення методики дистанційного навчання, оцінювання знань студентів; подолання психологічного бар’єру викладачів, студентів, батьків; формат проведення практичних/лабораторних занять, які потребують спеціального технологічного обладнання  тощо. Учасники заходу дійшли спільної думки щодо необхідності проведення подібних заходів у майбутньому.

Оксана Погоріла,

методист коледжу

Оголошення
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу взя­ти участь у кон­курсі з ви­дачі гран­ту
20 січня 2021, 10:38
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь¬кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
14 січня 2021, 14:39
14 січня об 11 го­дині відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
11 січня 2021, 19:29
10 груд­ня 2020 ро­ку о 16:00 на базі плат­фор­ми Zoom відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар.
03 грудня 2020, 20:54
Всі оголошення