Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
У рам­ках прак­тич­но орієнто­ва­ної підго­тов­ки сту­дентів 9 квітня 2021 р. у ко­леджі про­ве­де­но зустріч з пред­став­ни­ком ро­бо­то­дав­ця АТ «ОТП Банк», який посідає провідне місце в рей­тин­гу банків України.
Вчора о 14:55
08 квітня відбу­ла­ся он­лайн зустріч зі сту­ден­та­ми ви­пуск­но­го кур­су
08 квітня 2021, 21:44
7 квітня 2021 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник та Оле­на Ко­втун про­ве­ли в он­лайн-фор­маті бліц-інфо «Вірту­аль­на по­до­рож у країну шо­ко­ла­ду»
08 квітня 2021, 13:55
5 квітня відбув­ся он­лайн - тренінг-прак­ти­кум «Елек­трон­ний до­ку­мен­то­обіг у про­грамі М.Е.Doc» від пред­став­ни­ка ком­панії ТОВ «Інте­лект-Сервіс» для сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності 071 Облік і опо­дат­ку­ванн...
06 квітня 2021, 08:41
Всі новини

Мова – найнезбагненніший і найдосконаліший із феноменів людського суспільства. У світі немає нічого такого, чого не можна б було означити словами. Чим багатша нація духовно, тим глибша мова. 21 лютого увесь світ відзначає Міжнародний День рідної мови. Коледжанська родина долучилася до цього свята раніше. 17 лютого відбулась онлайн-зустріч із лауреатом всеукраїнських літературних конкурсів, українською письменницею Світланою Талан, роман якої увійшов до десятки творів, написаних бездоганною українською мовою.

Студенти із задоволенням брали участь у діалозі з письменницею, обговорювали її творчі досягнення. Слухали живу розповідь про життя і смерть, зраду близьких людей, нерозуміння найрідніших, і, звичайно, про любов.

Окрім того, 17 лютого відзначають день спонтанного прояву доброти. Здобувачі освіти Ірпінського фахового коледжу НУБіП України передали українським військовим не тільки смаколики, ліки, бібліотечку творів сучасних українських письменників, але й частку свого серця у вітальних листівках та малюнках.

 

Олена Куракіна,

голова циклової комісії гуманітарних дисциплін

Оголошення
27 березня 2021, 13:00
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення