Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі Вінник І.В. та Фе­досєєва Н.І. про­ве­ли за­нят­тя-ек­с­курсію в умо­вах ви­роб­ни­чо­го підприємс...
12 березня 2020, 20:30
До 3 квітня 2020 ро­ку нав­чаль­ний про­цес у ко­леджі три­ва­ти­ме в ди­станційно­му ре­жимі
11 березня 2020, 21:47
На­пе­ре­додні 8 Бе­рез­ня, 6 бе­рез­ня ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій Даль Н.В., Іва­нен­ко Н.В, Ясінсь­кий О.В. про­ве­ли сту­дентсь­ку кон­фе­ренцію «Ви­датні жінки-...
10 березня 2020, 22:08
5 бе­рез­ня 2020 ро­ку відбув­ся кон­курс ви­раз­но­го чи­тан­ня творів Та­ра­са Шев­чен­ка «Як­би ти нас, Та­ра­се, чув…»
10 березня 2020, 22:07
Всі новини

11 березня 2020 року студенти ІІІ курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» мали змогу практично застосувати знання, отримані під час вивчення фахових дисциплін, в умовах реального виробництва під час екскурсії до компанії Redokss Car.

Компанія Redokss Car – виробляє різнопланові вироби із акрилу, склопластику, поліуретану. У виробничому процесі компанія використовує лише екологічно чисту сировину відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001. Сьогодні компанія може запропонувати широкий вибір товарів – від деталей кузова автомобілів до акрилових ванн, дитячих меблів та комплектуючих для громадського транспорту. Новітні технології оброблення матеріалів, які активно впроваджує і застосовує компанія Redokss Car, дозволяють випускати вироби із склопластику відповідно до європейських стандартів. Кожний проєкт розробляється із застосуванням точного креслення та 3D моделей під керівництвом висококваліфікованих інженерів.

Продукція компанії Redokss Car станом на сьогодні охоплює не тільки вітчизняний ринок збуту, а й користується попитом у Молдові, Грузії, Польщі та Білорусії.

Крім виробництва виробів із полімерних матеріалів, компанія надає послуги з консалтингового виробництва, що є безцінним досвідом у сфері підприємницької діяльності – від закупівлі та модернізації обладнання до підвищення кваліфікації робітників.

Студенти мали можливість долучитися до виробничого процесу: із захопленням зважували, замішували компоненти та виливали у форми, а через лічені хвилини отримували високоякісний виріб із поліуретану.

Висловлюємо щиру подяку керівництву компанії Redokss Car Федосєєву Андрію Сергійовичу – випускнику коледжу 2014 року, екскурсоводу Будинському Валентину Валентиновичу та працівникам за організацію проведення заняття та практичний майстер-клас на виробництві.

 

Вінник Ірина, Федосєєва Наталія,

викладачі циклової комісії маркетингу і торгівлі