Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
14 січня 2021 ро­ку у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар.
15 січня 2021, 09:10
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу привіта­ли за­хис­ників України з но­ворічни­ми та різдвя­ни­ми свя­та­ми.
30 грудня 2020, 12:53
Всі новини

Профорієнтаційна робота є важливою складовою діяльності коледжу з формування контингенту студентів закладу вищої освіти.

Метою профорієнтації є ознайомлення учнів зі спеціальностями, вивчення та виявлення інтересів майбутніх абітурієнтів. Викладачі коледжу Ірина Вінник, Олена Ковтун та Валентина Вдович провели профорієнтаційну роботу з учнями дев’ятих класів трьох напрямів підготовки (інформаційних технологій, гуманітарно-правового та природничо-математичного) і учнів 11 класу Ірпінського академічного ліцею  НУБіП України.

Враховуючи бажання людини задовольняти свої потреби товарами та послугами належної якості й, безумовно, безпечною продукцією, викладачі циклової комісії маркетингу і торгівлі розробили проект, у рамках якого інформують споживачів про маркування харчових продуктів та сучасні підходи щодо алгоритму захисту прав споживачів.

Викладач фахових дисциплін циклової комісії маркетингу і торгівлі Вінник І.В. ознайомила учнів з  основними аспектами послідовності дій споживачів при порушенні їх споживчих прав, які визначені та регламентовані Законом України «Про захист прав споживачів». Звернула увагу учнів на маркування харчових продуктів як основний засіб комунікації між оператором ринку і споживачем. Учні брали активну участь в обговоренні дискусійних питань, навчалися читати маркування на прикладі зразків мінеральної води.

Викладач Ковтун О.П. наголосила на важливості застосування ДСТУ (Державний стандарт України), що містить обов'язкові та рекомендовані вимоги щодо якості продуктів, їх пакування, зберігання і транспортування, навчила за допомогою експрес-методу досліджувати якість плавлених сирків. Учні активно долучилися до цієї роботи, були у захваті від того, що метод працює, адже мали можливіть виявити фальсифікат.

Вдович В.Г., к.е.н., завідувач міжкафедральною лабораторією, звернула увагу ліцеїстів на перспективі продовжити навчання у Відокремленому підрозділі НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».

Щиро дякуємо директору ІАЛ НУБіП України Березинець С.К. за організацію заходу та сподіваємося на подальшу співпрацю!

Ірина Вінник,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу взя­ти участь у кон­курсі з ви­дачі гран­ту
20 січня 2021, 10:38
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь¬кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
14 січня 2021, 14:39
14 січня об 11 го­дині відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
11 січня 2021, 19:29
10 груд­ня 2020 ро­ку о 16:00 на базі плат­фор­ми Zoom відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар.
03 грудня 2020, 20:54
23 листопада 2020, 09:56
Всі оголошення