Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

Профорієнтаційна робота є важливою складовою діяльності коледжу з формування контингенту студентів закладу вищої освіти.

Метою профорієнтації є ознайомлення учнів зі спеціальностями, вивчення та виявлення інтересів майбутніх абітурієнтів. Викладачі коледжу Ірина Вінник, Олена Ковтун та Валентина Вдович провели профорієнтаційну роботу з учнями дев’ятих класів трьох напрямів підготовки (інформаційних технологій, гуманітарно-правового та природничо-математичного) і учнів 11 класу Ірпінського академічного ліцею  НУБіП України.

Враховуючи бажання людини задовольняти свої потреби товарами та послугами належної якості й, безумовно, безпечною продукцією, викладачі циклової комісії маркетингу і торгівлі розробили проект, у рамках якого інформують споживачів про маркування харчових продуктів та сучасні підходи щодо алгоритму захисту прав споживачів.

Викладач фахових дисциплін циклової комісії маркетингу і торгівлі Вінник І.В. ознайомила учнів з  основними аспектами послідовності дій споживачів при порушенні їх споживчих прав, які визначені та регламентовані Законом України «Про захист прав споживачів». Звернула увагу учнів на маркування харчових продуктів як основний засіб комунікації між оператором ринку і споживачем. Учні брали активну участь в обговоренні дискусійних питань, навчалися читати маркування на прикладі зразків мінеральної води.

Викладач Ковтун О.П. наголосила на важливості застосування ДСТУ (Державний стандарт України), що містить обов'язкові та рекомендовані вимоги щодо якості продуктів, їх пакування, зберігання і транспортування, навчила за допомогою експрес-методу досліджувати якість плавлених сирків. Учні активно долучилися до цієї роботи, були у захваті від того, що метод працює, адже мали можливіть виявити фальсифікат.

Вдович В.Г., к.е.н., завідувач міжкафедральною лабораторією, звернула увагу ліцеїстів на перспективі продовжити навчання у Відокремленому підрозділі НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».

Щиро дякуємо директору ІАЛ НУБіП України Березинець С.К. за організацію заходу та сподіваємося на подальшу співпрацю!

Ірина Вінник,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення