Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
Вчора о 20:58
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
Вчора о 20:52
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
Вчора о 20:50
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

Профорієнтаційна робота є важливою складовою діяльності коледжу з формування контингенту студентів закладу вищої освіти.

Метою профорієнтації є ознайомлення учнів зі спеціальностями, вивчення та виявлення інтересів майбутніх абітурієнтів. Викладачі коледжу Ірина Вінник, Олена Ковтун та Наталія Федосєєва провели профорієнтаційну роботу з учнями 9-А класу Ірпінського академічного ліцею  НУБіП України.

Неможливо уявити сучасний світ без реклами, нею нині просякнуті всі сфери життя. Вона скрізь. У вагонах метро, на шпальтах газет, у радіо – й телеефірі, в інтернеті. Йдеться, звичайно ж, про рекламу. Але бездумно сприймаючи рекламні слогани і ролики, ми рідко замислюємося над її справжньою суттю.

Реклама здатна формувати і змінювати світогляд і поведінку споживачів. Секрет дії реклами полягає у використанні найтонших особливостей людської психології. Адже найчастіше вона діє не на логічному рівні, не на розум, а на емоції та підсвідомість людини.

Втім не все так безнадійно. Недобросовісній  і навіть маніпуляційній рекламі цілком можна протистояти. Саме це і було основною метою заходу: вивчити вплив зовнішніх факторів реклами (психологічні та фізичні чинники), дослідити, чи дійсно колір - це 80% емоцій, а 20% логіки. Ліцеїсти ознайомилися з теоретичними основами маніпуляції реклами та переглянули найпопулярніші рекламні ролики 2019 року.

Щиро дякуємо ліцеїстам за неприховані емоції та участь в експерименті. Сподіваємося на подальшу співпрацю!

Ірина Вінник,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі