Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

8 жовтня у коледжі відбувся педагогічний семінар «Впровадження електронних засобів навчання  в освітній простір сучасного закладу вищої освіти». Учасники семінару визначили місце і роль електронних освітніх ресурсів у системі забезпечення якості підготовки фахівців,  розглянули особливості  і переваги електронного  підручника у порівнянні з друкованим та типи електронних підручників. Досвідом  використання  сучасних технологій розробки електронних  підручників, мультимедійних презентацій, сайтів і блогів поділилися  кандидат філософських наук, викладач коледжу Голуб Є.С. та викладач інформатики Ірпінського ліцею інноваційних технологій – Мала академія наук Нечипорук І.М.

                                                                           Заболотна А.Г., методист коледжу

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення