Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

17 квітня 2019 р. викладачі коледжу Ірина  Вінник та Андрій Сиротенко взяли  участь у ХVІ Всеукраїнській науковій  конференції  студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність».

Мета конференції – активізувати науково-дослідну роботу студентів і молодих учених, залучити їх до творчого наукового пошуку, генерації нових наукових ідей.

Конференція була проведена на базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Педагогічні працівники коледжу взяли участь у  пленарному засіданні, у роботі секцій та активно долучилися до обговорення виступів.

                                                              Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
9 години тому
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення