Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

17 квітня 2019 р. викладачі коледжу Ірина  Вінник та Андрій Сиротенко взяли  участь у ХVІ Всеукраїнській науковій  конференції  студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність».

Мета конференції – активізувати науково-дослідну роботу студентів і молодих учених, залучити їх до творчого наукового пошуку, генерації нових наукових ідей.

Конференція була проведена на базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Педагогічні працівники коледжу взяли участь у  пленарному засіданні, у роботі секцій та активно долучилися до обговорення виступів.

                                                              Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи