Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Вступ­на кам­панія - відповідаль­на по­ра для нав­чаль­них за­кладів, абітурієнтів та їх батьків.
01 липня 2021, 14:10
у рам­ках співпраці між ко­ле­джем та Національ­ним універ­си­те­том біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України сту­ден­ти спеціаль­ності «Мар­ке­тинг» взя­ти участь в он­лайн-кон­курсі «Шко­ла мар­ке­тин­гу».
01 липня 2021, 14:01
25 черв­ня 2021 ро­ку відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
26 червня 2021, 12:26
Всі новини

            Студенти та викладачі ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» приєдналися до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, який було приурочено до Дня української писемності та мови. Для всіх, хто долучився до флешмобу, це була прекрасна нагода не тільки перевірити знання з української мови, а й відчути єдність нації.

викладачі української мови

циклової комісії гуманітарних дисциплін