Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

Усі ми, незалежно від  віку, статі, освіти, посади, соціального статусу в суспільстві або інших ознак, які нас відрізняють, реалізуємо себе як споживачі. Саме тому одним із головних завдань, що стоїть сьогодні перед нашою країною і суспільством в цілому, є забезпечення  високих європейських стандартів життя громадян, що є неможливим без ефективної  системи захисту прав споживачів, доступу до якісних та безпечних товарів.

Сьогодні український споживач є заручником державної політики і підступності представників недобросовісних продавців і має розраховувати виключно на свої сили та знання. Тому заняття факультативу забезпечать отримання знань, необхідних для формування і гарантування якості та безпечності товарів упродовж товароруху, розроблення, впровадження та підтримування функціонування систем управління якістю та безпечністю товарів. Микола Поцелуйко провів вступний інструктаж для слухачів, ознайомив із органолептичними методами дослідження якості продовольчих товарів та приладами для визначення фізико-хімічних показників.

Приєднуйтесь до нашої команди експертів. Озброєний знаннями – значить захищений!

 

Ірина Вінник,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

 

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення