Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
На відділенні підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій 15 та 16 черв­ня 2020 ро­ку здо­бу­вачі освіти груп 304-М спеціаль­ності 075 Мар­ке­тинг та 305(210)-Т спеціаль­ності 076 Підприємниц­тво, торгівля та б...
22 червня 2020, 20:39
Всі новини

Фінансова складова – один із найважливіших аспектів людської діяльності. Це стосується як приватних осіб, так і окремих організацій, компаній і підприємств. Грамотне управління грошовими ресурсами вимагає певних знань, навичок і досвіду, якими володіють представники професії фінансист.

Фінансист – одна з найпрестижніших професій сучасності. Фахівці цієї сфери діяльності досить високо цінуються за умови їх високої кваліфікації, є затребуваними не лише у великих компаніях та на виробництвах, але і як консультанти приватних осіб.

 З метою ознайомлення студентів 1 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  з майбутньою професією викладачі циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін Світлана Іванова  і Лілія Чайка  провели віртуальну подорож у Світ фінансів. Студенти ознайомилися з перевагами обраної ними професії, професійними навичками та якостями,  якими повинен володіти успішний спеціаліст. Викладачі акцентували увагу на тому, що фахівці  сфери фінансів можуть працювати як в банку, так і в страховій компанії, як у кредитній організації, так і в інвестиційній компанії, а також мати власний бізнес. Тому  фахівці цієї галузі можуть у будь-який час знайти вигідне місце роботи.

Здобувачі освіти отримали мотивацію до вивчення фахових дисциплін, а здобуті теоретичні знання будуть застосовувати в майбутньому у  професійній діяльності.

Бажаємо першокурсникам ставити цілі та досягати їх!

 

Світлана Іванова,

голова циклової комісії фінансово-економічних

та облікових дисциплін

Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення