Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Вступ­на кам­панія - відповідаль­на по­ра для нав­чаль­них за­кладів, абітурієнтів та їх батьків.
01 липня 2021, 14:10
у рам­ках співпраці між ко­ле­джем та Національ­ним універ­си­те­том біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України сту­ден­ти спеціаль­ності «Мар­ке­тинг» взя­ти участь в он­лайн-кон­курсі «Шко­ла мар­ке­тин­гу».
01 липня 2021, 14:01
25 черв­ня 2021 ро­ку відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
26 червня 2021, 12:26
Всі новини

Фінансова складова – один із найважливіших аспектів людської діяльності. Це стосується як приватних осіб, так і окремих організацій, компаній і підприємств. Грамотне управління грошовими ресурсами вимагає певних знань, навичок і досвіду, якими володіють представники професії фінансист.

Фінансист – одна з найпрестижніших професій сучасності. Фахівці цієї сфери діяльності досить високо цінуються за умови їх високої кваліфікації, є затребуваними не лише у великих компаніях та на виробництвах, але і як консультанти приватних осіб.

 З метою ознайомлення студентів 1 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  з майбутньою професією викладачі циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін Світлана Іванова  і Лілія Чайка  провели віртуальну подорож у Світ фінансів. Студенти ознайомилися з перевагами обраної ними професії, професійними навичками та якостями,  якими повинен володіти успішний спеціаліст. Викладачі акцентували увагу на тому, що фахівці  сфери фінансів можуть працювати як в банку, так і в страховій компанії, як у кредитній організації, так і в інвестиційній компанії, а також мати власний бізнес. Тому  фахівці цієї галузі можуть у будь-який час знайти вигідне місце роботи.

Здобувачі освіти отримали мотивацію до вивчення фахових дисциплін, а здобуті теоретичні знання будуть застосовувати в майбутньому у  професійній діяльності.

Бажаємо першокурсникам ставити цілі та досягати їх!

 

Світлана Іванова,

голова циклової комісії фінансово-економічних

та облікових дисциплін