Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

Шановна Наталіє Володимирівно!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого Дня народження!

Бажаємо міцного здоров'я, гарного настрою, невичерпної енергії і наснаги в усіх добрих справах.

Нехай життєва стежина буде довгою та щасливою, а серце випромінює любов та добро!

Зичимо Вам невпинного руху вперед. Нехай у всіх починаннях буде розуміння і підтримка з боку колег та однодумців, а професійна діяльність сповнена творчими перемогами. Ваша відданість обраній справі у подальшому сприятиме якісній підготовці висококваліфікованих фахівців.

 

З щирою повагою, колектив коледжу

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення