Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
На відділенні підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій 15 та 16 черв­ня 2020 ро­ку здо­бу­вачі освіти груп 304-М спеціаль­ності 075 Мар­ке­тинг та 305(210)-Т спеціаль­ності 076 Підприємниц­тво, торгівля та б...
22 червня 2020, 20:39
Всі новини

13 листопада 2019 року  викладачі облікових дисциплін Лісовська Н.В. та Талько Т.В. в рамках декади циклової комісії   провели  гру- вікторину «Бухгалтер – запорука професійного успіху»  серед студентів І курсу спеціальності «Облік і оподаткування».

Мета вікторини – розвиток у здобувачів освіти  інтересу  до своєї професії, її історії; розвиток уміння працювати в групі; вдосконалення навиків розумової діяльності в умовах обмеженого часу, а також у режимі «мозкового штурму».

Вікторина проходила в 4 етапи. Серед завдань були  питання на кмітливість, розв'язання нестандартних задач, конкурс презентацій «Бухгалтер – очима студента».

Завдання гри-вікторини  спрямовані на розвиток логічного мислення, кмітливості, точності, виховання у здобувачів освіти  ділової і професійної активності та  формування здатності працювати в колективі і самостійно, приймати професійні рішення.

Активність першокурсників  довела, що такі види роботи,  як    розгадування загадок на тему майбутньої професії, вибір зайвого слова, яке не підходить за значенням,   не лише дозволили здобувачам освіти   детальніше познайомитися з майбутньою професією, але й звеселили присутніх та додали яскравих фарб до чудової атмосфери, що панувала в аудиторії.

Проведення гри-вікторини та її результати переконали присутніх, що вивчати фахові дисципліни можна й у цікавій ігровій формі, а активність здобувачів освіти,  інтерес до обраної професії й жага до перемоги стали цьому незаперечним підтвердженням.

 

Талько Т.В. викладач облікових дисциплін

Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення