Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Вступ­на кам­панія - відповідаль­на по­ра для нав­чаль­них за­кладів, абітурієнтів та їх батьків.
01 липня 2021, 14:10
у рам­ках співпраці між ко­ле­джем та Національ­ним універ­си­те­том біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України сту­ден­ти спеціаль­ності «Мар­ке­тинг» взя­ти участь в он­лайн-кон­курсі «Шко­ла мар­ке­тин­гу».
01 липня 2021, 14:01
25 черв­ня 2021 ро­ку відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
26 червня 2021, 12:26
Всі новини

13 листопада 2019 року  викладачі облікових дисциплін Лісовська Н.В. та Талько Т.В. в рамках декади циклової комісії   провели  гру- вікторину «Бухгалтер – запорука професійного успіху»  серед студентів І курсу спеціальності «Облік і оподаткування».

Мета вікторини – розвиток у здобувачів освіти  інтересу  до своєї професії, її історії; розвиток уміння працювати в групі; вдосконалення навиків розумової діяльності в умовах обмеженого часу, а також у режимі «мозкового штурму».

Вікторина проходила в 4 етапи. Серед завдань були  питання на кмітливість, розв'язання нестандартних задач, конкурс презентацій «Бухгалтер – очима студента».

Завдання гри-вікторини  спрямовані на розвиток логічного мислення, кмітливості, точності, виховання у здобувачів освіти  ділової і професійної активності та  формування здатності працювати в колективі і самостійно, приймати професійні рішення.

Активність першокурсників  довела, що такі види роботи,  як    розгадування загадок на тему майбутньої професії, вибір зайвого слова, яке не підходить за значенням,   не лише дозволили здобувачам освіти   детальніше познайомитися з майбутньою професією, але й звеселили присутніх та додали яскравих фарб до чудової атмосфери, що панувала в аудиторії.

Проведення гри-вікторини та її результати переконали присутніх, що вивчати фахові дисципліни можна й у цікавій ігровій формі, а активність здобувачів освіти,  інтерес до обраної професії й жага до перемоги стали цьому незаперечним підтвердженням.

 

Талько Т.В. викладач облікових дисциплін