Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 вересня 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 вересня 2019, 10:59
Всі новини

    16 травня – Всесвітній день вишиванки – міжнародне свято, яке відзначають з метою збереження народних традицій створення й носіння вишитого українського одягу та об’єднання українців світу.

Це свято запрошує кожного свідомого громадянина України до  простого й водночас важливого вчинку —  одягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання. Проте така дія має глибокий сенс, адже йдеться про вираження своєї національної і громадянської позиції, культурну освіченість та духовну свідомість. Як показує досвід, люди в День вишиванки завжди радісні, піднесені, усміхнені, адже у стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добра, краси… Вишита сорочка, вишитий рушник завжди були і є для нас  оберегами.

Цього дня студенти,  викладачі і співробітники ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» прийшли на навчання та роботу у вишиванках, чим засвідчили свою шану віковічній українській культурній традиції.

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

 

Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Вчора о 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення