Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

    16 травня – Всесвітній день вишиванки – міжнародне свято, яке відзначають з метою збереження народних традицій створення й носіння вишитого українського одягу та об’єднання українців світу.

Це свято запрошує кожного свідомого громадянина України до  простого й водночас важливого вчинку —  одягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання. Проте така дія має глибокий сенс, адже йдеться про вираження своєї національної і громадянської позиції, культурну освіченість та духовну свідомість. Як показує досвід, люди в День вишиванки завжди радісні, піднесені, усміхнені, адже у стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добра, краси… Вишита сорочка, вишитий рушник завжди були і є для нас  оберегами.

Цього дня студенти,  викладачі і співробітники ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» прийшли на навчання та роботу у вишиванках, чим засвідчили свою шану віковічній українській культурній традиції.

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

 

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення