Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
У рам­ках прак­тич­но орієнто­ва­ної підго­тов­ки сту­дентів 9 квітня 2021 р. у ко­леджі про­ве­де­но зустріч з пред­став­ни­ком ро­бо­то­дав­ця АТ «ОТП Банк», який посідає провідне місце в рей­тин­гу банків України.
Вчора о 14:55
08 квітня відбу­ла­ся он­лайн зустріч зі сту­ден­та­ми ви­пуск­но­го кур­су
08 квітня 2021, 21:44
7 квітня 2021 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник та Оле­на Ко­втун про­ве­ли в он­лайн-фор­маті бліц-інфо «Вірту­аль­на по­до­рож у країну шо­ко­ла­ду»
08 квітня 2021, 13:55
5 квітня відбув­ся он­лайн - тренінг-прак­ти­кум «Елек­трон­ний до­ку­мен­то­обіг у про­грамі М.Е.Doc» від пред­став­ни­ка ком­панії ТОВ «Інте­лект-Сервіс» для сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності 071 Облік і опо­дат­ку­ванн...
06 квітня 2021, 08:41
Всі новини

27 березня 2021 року у Відокремленому структурному підрозділі «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України» відбувся День відкритих дверей, який пройшов у режимі online. До трансляції приєдналося більше 40 учасників, серед яких учні 9-х – 11-х класів та їхні батьки.

У заході взяли участь: директорка коледжу Наталія Ільченко, заступник директора з навчальної роботи Вікторія Сова, заступник директора з виховної роботи Андрій Сиротенко, відповідальний секретар приймальної комісії Оксана Погоріла, завідувачі відділень та голови циклових комісій.

Присутніх абітурієнтів, їхніх батьків та всіх учасників привітала директорка коледжу Наталія Ільченко, яка зазначила, що Ірпінський економічний коледж – один з кращих закладів фахової передвищої освіти Київщини, який є відокремленим структурним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України. За підсумками 2019 року Університет увійшов до десятки кращих університетів країни і є сьомим за підсумками Консолідованого рейтингу вузів України (за результатами трьох рейтингів – «Топ-200 Україна», Scopus і Webometrics), а серед закладів вищої освіти міста Києва впевнено тримає 3-тє місце, а у 2020 році посів перше місце серед університетів України за результатами державної атестації наукової діяльності.

Наталія Володимирівна акцентувала увагу присутніх на кадровому забезпеченні освітнього процесу, перевагах навчання у коледжі та подальших можливостях його продовження за бакалаврськими програмами в НУБіП України.

Далі за програмою заходу відвідувачі мали змогу переглянути відеоролики про спеціальності, за якими здійснюється підготовка за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у коледжі, затребуваність у майбутньому фахівців тієї чи іншої спеціальності, забезпечення якісного освітнього процесу для студентів, студентське дозвілля, можливість розвитку наукових здібностей, проходження практик тощо. Таким чином  абітурієнти стали учасниками екскурсій навчальними аудиторіями,  віртуально ознайомилися з матеріально-технічною базою коледжу.

Відповідальний секретар приймальної комісії Оксана Погоріла ознайомила присутніх з умовами й особливостями вступної кампанії 2021 року, порядком подання документів, зі вступними випробуваннями для вступу до коледжу та строками вступної кампанії.

Заступник директора з навчальної роботи Вікторія Сова розповіла про організацію освітнього процесу, традиції, що склалися в закладі, умови проживання студентів у гуртожитку, а також зосередила увагу на перевагах навчання у коледжі.

Заступник директора з виховної роботи Андрій Сиротенко розповів абітурієнтам про виховну діяльність, яка спрямована на створення сприятливих умов для розвитку інтересів та здібностей студентів, міжнародну співпрацю коледжу з Університетом економіки в м. Бидгощ (Польща). Андрій Олександрович звернув увагу на розмаїття насиченого студентського життя, яке вирує у нинішніх студентів коледжу: робота наукових гуртків, гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій, конкурси, квести, участь у волонтерському русі.

По завершенню очільниця коледжу Наталія Ільченко відповіла на питання аудиторії та подякувала усім за участь у Дні відкритих дверей. Ми сподіваємося, що змогли допомогти абітурієнтам віднайти відповіді на питання, що їх цікавили, та надали їм можливість зазирнути вперед і уявити себе частиною родини Ірпінського фахового коледжу НУБіП України.

 

Оксана Погоріла, відповідальний секретар

приймальної комісії 

Оголошення
27 березня 2021, 13:00
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення