Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

Добігає до кінця термін прийому документів від вступників на базі 9 класів.

Станом на 18.00 год. 09 липня подано заяв в розрізі спеціальностей:

071 Облік і оподаткування – 63

072 Фінанси, банківська справа та страхування – 70

075 Маркетинг – 68

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 66

123 Комп’ютерна інженерія – 84.

З обсягами державного замовлення можна ознайомитись http://iek.irpin.com/for-applicants/

Останній день прийому документів 13 липня 2019 р. (до 18.00 год.).

Телефон для довідок: 098 2004825.