Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Ви­пуск­ник 11 кла­су Ірпінсь­ко­го ліцею № 3 обрав для здо­бут­тя фахо­вої освіти ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України», спеціальність 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність».
27 червня 2022, 11:01
Про­фесійна орієнтація учнівсь­кої мо­лоді – один з пріори­тет­них на­прямів ро­бо­ти Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України.
25 червня 2022, 10:16
У НУБіП України на еко­номічно­му фа­куль­теті 24 черв­ня відбув­ся ви­пуск фахівців ба­ка­лаврів ден­ної та за­оч­ної форм здо­бут­тя освіти, се­ред яких - ви­пуск­ни­ки міжка­фед­раль­ної нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії Ірпінськ...
24 червня 2022, 19:45
Всі новини

21 червня 2022 року делегація на чолі з в.о. директора Ірпінського фахового коледжу Дмитром КОСТЮКОМ у складі: заступника директора з навчальної роботи Вікторії СОВИ, заступника директора з виховної роботи Андрія СИРОТЕНКА, завідувачки відділення підприємництва та інформаційних технологій Тетяни СЕМЕНЕНКО відвідала з дружнім робочим візитом Немішаївський фаховий коледж  НУБіП України.

У рамках візиту директор Немішаївського фахового коледжу Володимир АЛЬОХІН охарактеризував коледж, розповів про впровадження новацій та постійне удосконалення форм і методів практичного навчання студентів, розповів про період російської окупації та відновлення матеріально-технічної бази після звільнення Київської області. Володимир Ілліч зазначив, що коледж активно працює над підготовкою до повернення студентів на навчання у форматі офлайн вже в серпні 2022 року.

Дякуємо директору Володимиру АЛЬОХІНУ та заступнику директора з навчально-методичної роботи Ігору ХАРЬКОВСЬКОМУ за екскурсію територією, закладом освіти, в ході якої делегація відівідала навчальні лабораторії, бібілотечно-виховний центр, спортивний комплекс, гуртожиток з облаштованим укриттям.

Дмитро Андрійович та Володимир Ілліч обговорили аспекти взаємодії, поділилися здобутками і шляхами виходу із проблемних ситуацій, планами на майбутнє. Сподіваємося на подальшу дружню співпрацю. Обмін досвідом – це взаємозбагачення!

Андрій СИРОТЕНКО

заступник директора з виховної роботи