Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
11 ве­рес­ня 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «Київсь­кий мар­га­ри­но­вий за­вод» групи ком­паній «Ол­ком».
11 вересня 2019, 21:09
11 ве­рес­ня пред­став­ни­ки універ­си­те­ту Wyższa Szkoła Gospodarki про­ве­ли пре­зен­тацію польсь­ко­го нав­чаль­но­го за­кла­ду сту­ден­там ко­ле­джу
11 вересня 2019, 21:07
Всі новини

03 червня під головуванням директора коледжу Ільченко Н.В. пройшло засідання адміністративної ради коледжу, на якому було підбито підсумки роботи за минулий тиждень та розглянуто актуальні  питання щодо навчально-виховної і  господарської діяльності колективу коледжу.

Зокрема, Наталія Володимирівна подякувала всім викладачам, співробітникам, студентам, які взяли участь в організації і проведенні надзвичайно важливих заходів – Дня університету з нагоди 121 річниці з дня заснування НУБіП України (31 травня) та Дня зустрічі випускників (01 червня).

Завідувачі відділень Лісовська Т.А., Семененко Т.А. проінформували про результати виробничої практики студентів. Всі студенти успішно виконали програму практики та допущені до захисту звітів. Розпочалася екзаменаційна сесія у студентів випускного курсу. Директор коледжу наголосила на необхідності дотримання чинних нормативних документів, зокрема Положення про проведення заліків і екзаменів. Щодо атестації випускників – екзаменаційна документація підготовлена та затверджена відповідно до термінів, розклад екзаменів оприлюднений на сайті коледжу.

У центрі уваги керівництва коледжу залишається питання співпраці з роботодавцями та з відповідними кафедрами НУБіП України. Дано доручення Погорілій О.І., завідувачу навчально-виробничої практики, щодо укладання договорів про стратегічне партнерство з роботодавцями, а головам випускових циклових комісій – щодо формування дієвої ради роботодавців в розрізі спеціальностей.

Голови циклових комісій повідомили про стан роботи із завідувачами відповідних кафедр університету щодо напрямів співпраці.

Відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І. доповіла про стан підготовки до роботи приймальної комісії, адже вже з 01 липня починається прийом документів від вступників. А завідувач навчальної лабораторії Вдович В.Г. отримала доручення щодо організації прийому документів для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра на міжкафедральну навчальну лабораторію на базі коледжу.

На засіданні була присутня директор Ірпінського академічного ліцею НУБіП України Ірпінської міської ради Березинець С.К. 07 червня відбудеться День відкритих дверей ліцею і коледж теж долучиться до цієї справи.

Наразі тривають поточні ремонти приміщень, але ще багато треба зробити, тому завідувачам господарством навчальних корпусів та гуртожитку терміново  необхідно подати плани ремонтних робіт.

          Учасники засідання, серед яких були і члени студентської ради коледжу,  прийняли відповідні рішення.

 

Оголошення
18 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення