Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Вступ­на кам­панія - відповідаль­на по­ра для нав­чаль­них за­кладів, абітурієнтів та їх батьків.
01 липня 2021, 14:10
у рам­ках співпраці між ко­ле­джем та Національ­ним універ­си­те­том біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України сту­ден­ти спеціаль­ності «Мар­ке­тинг» взя­ти участь в он­лайн-кон­курсі «Шко­ла мар­ке­тин­гу».
01 липня 2021, 14:01
25 черв­ня 2021 ро­ку відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
26 червня 2021, 12:26
Всі новини

6 листопада група 206-К разом з куратором Іваненко Н.В. відвідали музей телебачення  Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Студенти мали можливість ознайомитися з історією телебачення, телетехнікою минулих років: першими телекамерами, монтажними відеомагнітофонами, радіоприймачами, 400-кілограмовим краном для телекамер.  Також відвідали сучасний знімальний майданчик, завдяки якому можна спробувати себе у ролі ведучих, звукооператорів та телережисерів, познайомитися зі специфікою роботи студії.

 

Наталя Даль, голова циклової комісії

 фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій