Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
На відділенні підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій 15 та 16 черв­ня 2020 ро­ку здо­бу­вачі освіти груп 304-М спеціаль­ності 075 Мар­ке­тинг та 305(210)-Т спеціаль­ності 076 Підприємниц­тво, торгівля та б...
22 червня 2020, 20:39
Всі новини

6 листопада група 206-К разом з куратором Іваненко Н.В. відвідали музей телебачення  Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Студенти мали можливість ознайомитися з історією телебачення, телетехнікою минулих років: першими телекамерами, монтажними відеомагнітофонами, радіоприймачами, 400-кілограмовим краном для телекамер.  Також відвідали сучасний знімальний майданчик, завдяки якому можна спробувати себе у ролі ведучих, звукооператорів та телережисерів, познайомитися зі специфікою роботи студії.

 

Наталя Даль, голова циклової комісії

 фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій

Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення