Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
14 січня 2021 ро­ку у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар.
15 січня 2021, 09:10
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу привіта­ли за­хис­ників України з но­ворічни­ми та різдвя­ни­ми свя­та­ми.
30 грудня 2020, 12:53
Всі новини

Відповідно до Освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» ОКР «Молодший спеціаліст» на атестацію випускників, яка здійснюється Екзаменаційною комісією, виноситься комплексний екзамен.

Атестація відбулася 18 та 19 червня з використанням навчального середовища Moodle з відеофіксацією через додаток Zoom під головуванням Кузик Наталїї Петрівни – кандидата економічних наук,  доцента кафедри обліку та оподаткування НУБіП України.

Підсумки Комплексного  екзамену показали, що більшість студентів опанували зміст навчальних дисциплін, оволоділи фаховими компетентностями з питань фінансового обліку, економічного аналізу, обліку і звітності у бюджетних установах, податкової системи, контролю і ревізії, основ охорони праці, що дає підставу студентам-випускникам присвоїти кваліфікацію «бухгалтер».

За високий рівень теоретичних знань, уміння застосувати отримані теоретичні знання на практиці екзаменаційна комісія рекомендувала на отримання дипломів з відзнакою студентів  Барабаш В., Петрунь Б., Ветькало Л., Кулаковську  Ю. 

Бажаємо випускникам професійних успіхів та подальшого кар’єрного зростання!

 

Лісовська Н.В.,

завідувач економічного відділення

Оголошення
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу взя­ти участь у кон­курсі з ви­дачі гран­ту
20 січня 2021, 10:38
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь¬кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
14 січня 2021, 14:39
14 січня об 11 го­дині відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
11 січня 2021, 19:29
10 груд­ня 2020 ро­ку о 16:00 на базі плат­фор­ми Zoom відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар.
03 грудня 2020, 20:54
23 листопада 2020, 09:56
Всі оголошення