Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
Всі новини

Відповідно до Освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» ОКР «Молодший спеціаліст» на атестацію випускників, яка здійснюється Екзаменаційною комісією, виноситься комплексний екзамен.

Атестація відбулася 18 та 19 червня з використанням навчального середовища Moodle з відеофіксацією через додаток Zoom під головуванням Кузик Наталїї Петрівни – кандидата економічних наук,  доцента кафедри обліку та оподаткування НУБіП України.

Підсумки Комплексного  екзамену показали, що більшість студентів опанували зміст навчальних дисциплін, оволоділи фаховими компетентностями з питань фінансового обліку, економічного аналізу, обліку і звітності у бюджетних установах, податкової системи, контролю і ревізії, основ охорони праці, що дає підставу студентам-випускникам присвоїти кваліфікацію «бухгалтер».

За високий рівень теоретичних знань, уміння застосувати отримані теоретичні знання на практиці екзаменаційна комісія рекомендувала на отримання дипломів з відзнакою студентів  Барабаш В., Петрунь Б., Ветькало Л., Кулаковську  Ю. 

Бажаємо випускникам професійних успіхів та подальшого кар’єрного зростання!

 

Лісовська Н.В.,

завідувач економічного відділення