Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
Всі новини

22 та 23 червня 2020 р. студенти груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» складали атестацію у формі Комплексного екзамену за фахом, який був проведений з використанням навчального середовища Moodle з відеофіксацією через додаток Zoom.

Рішенням екзаменаційної комісії під головуванням Давиденко Н.М.,  доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів НУБіП України, 32 випускникам денної форми навчання присвоєна кваліфікація «молодший спеціаліст з фінансів і кредиту».

 Підсумки Комплексного  екзамену за фахом показали, що більшість студентів оволоділи спеціальними компетентностями з фахових дисциплін.

За високий рівень теоретичних знань, уміння застосувати отримані теоретичні знання на практиці екзаменаційна комісія рекомендувала на отримання дипломів з відзнакою студентів Вигівську А., Малновецьку К.

Вітаємо студентів з успішним складанням атестації!

 

 

Лісовська Н.В.,

завідувач економічного відділення