Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
14 січня 2021 ро­ку у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар.
15 січня 2021, 09:10
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу привіта­ли за­хис­ників України з но­ворічни­ми та різдвя­ни­ми свя­та­ми.
30 грудня 2020, 12:53
Всі новини

22 та 23 червня 2020 р. студенти груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» складали атестацію у формі Комплексного екзамену за фахом, який був проведений з використанням навчального середовища Moodle з відеофіксацією через додаток Zoom.

Рішенням екзаменаційної комісії під головуванням Давиденко Н.М.,  доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів НУБіП України, 32 випускникам денної форми навчання присвоєна кваліфікація «молодший спеціаліст з фінансів і кредиту».

 Підсумки Комплексного  екзамену за фахом показали, що більшість студентів оволоділи спеціальними компетентностями з фахових дисциплін.

За високий рівень теоретичних знань, уміння застосувати отримані теоретичні знання на практиці екзаменаційна комісія рекомендувала на отримання дипломів з відзнакою студентів Вигівську А., Малновецьку К.

Вітаємо студентів з успішним складанням атестації!

 

 

Лісовська Н.В.,

завідувач економічного відділення

Оголошення
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу взя­ти участь у кон­курсі з ви­дачі гран­ту
20 січня 2021, 10:38
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь¬кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
14 січня 2021, 14:39
14 січня об 11 го­дині відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
11 січня 2021, 19:29
10 груд­ня 2020 ро­ку о 16:00 на базі плат­фор­ми Zoom відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар.
03 грудня 2020, 20:54
23 листопада 2020, 09:56
Всі оголошення