Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
Всі новини

Відповідно до Освітньо-професійних програм «Маркетинг» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» ОКР «Молодший спеціаліст» на атестацію випускників, яка здійснюється Екзаменаційною комісією, виноситься комплексний екзамен.

Його метою є здійснення об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки здобувачів освіти.

Атестація випускників відбулася в онлайн режимі з використанням додатку Zoom та навчально-інформаційного середовища Moodle під головуванням Буряка Руслана Івановича – доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі НУБіП України.

Відмінні знання проявили студенти Строга М., Степаненко О., Кириченко А., Терейковська А.

У результаті роботи Екзаменаційної комісії було прийняте рішення про присвоєння кваліфікацій здобувачам освіти спеціальності «Маркетинг» - «Агент торговельний» та «Молодший спеціаліст з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» - здобувачам освіти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Бажаємо випускникам здоров’я, професійного зростання та успішного вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра за відповідними спеціальностями.

 

Завідувач відділення підприємництва

та інформаційних технологій

Семененко Т.А.