Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

        24 червня 2019 р. студенти групи 407-КС спеціальності «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» складали комплексний екзамен за фахом.

        Прийом екзамену у випускників здійснювала комісія    під    головуванням

Гладкого Анатолія Михайловича  – кандидата фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника, доцента  кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка НУБіП України;

       Випускники вирішували тестові завдання в програмі SunRav TestOfficePro та виконували практичні завдання на побудову електричних кіл, схем виміру характеристик діода, біполярного транзистора; схем  RS тригеру; по заданих IP-адресі вузла і масці визначали адресу мережі; знаходили послідовність  букв, що кодує адресу вказаного файлу в мережі Інтернет.

        Відмінні знання продемонстрували студенти Цезар А., Підгайний О., Євтаєв Я.

        Вітаємо студентів з успішним складанням атестації на присвоєння кваліфікації «Технік з обчислювальної техніки» ОКР «Молодший спеціаліст».

Бажаємо всім випускникам особистих і професійних успіхів!