Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

Займаючись самоосвітою, онлайн-курси – це досить зручний спосіб підвищити свою кваліфікацію. За допомогою курсів можна в доступній формі отримувати знання, розбиратися в нових темах, які потрібні як для загальної ерудиції, так і для професійного розвитку.

Здійснюючи пошук чергового онлайн-курсу, мене як викладача дисципліни «Бюджетна система», зацікавив курс «Бюджетний процес – основи», запропонований студією онлайн-освіти EdEra (https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA-IRF+BP101+bp101/about). Перегляд відео-, вивчення теоретичного матеріалу, різнопланове тестування – все це виявилося досить цікавим та корисним. Курс пропонують усім, хто живе в Україні, або тим чи іншим способом пов`язаний з її бюджетом, а саме: представникам аналітичних центрів, журналістам, студентам, менеджерам компаній, власникам бізнесу.

Моєю пропозицією пройти онлайн-курс зацікавилися студенти 2 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування групи 203-Ф – Андрій Василенко, Поліна Ковшацька, Віта Субіна та Карина Чорноусова.  Кожен з них спробував свої сили, показав високий рівень самоорганізації та дисципліни.

Разом ми дізнатися про:

-         основи бюджетного процесу;

-         формування проєкту державного бюджету;

-         прийняття закону про Державний бюджет України;

-         виконання бюджету, внесення змін до нього та звітність;

-         особливості бюджетного процесу в органах місцевого самоврядування.

У результаті успішного проходження курсу «Бюджетний процес – основи» студенти отримали сертифікати, що дало можливість зарахувати їм результати навчання з окремих тем дисципліни «Бюджетна система».

Горджуся тим, що навчаю таких студентів. Бажаю кожному студенту вірити в себе, у свої сили, працювати над своїм саморозвитком та самовдосконаленням. Ви можете все!

Вікторія Сова,

викладач фінансових дисциплін

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення