Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

18 вересня 2019 року викладачем фахових дисциплін Івановою С.М. проведено заняття-екскурсію з дисципліни «Банківські операції» зі студентами групи 303 Ф-1 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» на базі Ірпінського відділення філії КГ РУ АТ КБ «Приватбанк».

Під час проведення заняття представники фінансової установи ознайомили студентів з характером та сферою професійної діяльності, з особливостями практичної складової у фінансово-кредитних установах, з видами банківських операцій та перспективами працевлаштування у майбутньому.

Керівник Ірпінського відділення філії КГ РУ АТ КБ «Приватбанк» Олена Лисенко провела тренінг по роботі з терміналами та банкоматами, он-лайн системою Приват24, а також екскурсію установою. Здобувачі освіти мали можливість оцінити роботу менеджерів банку, які працюють з фізичними особами.

Олена Олександрівна також детально ознайомила студентів з роботою кожного підрозділу одного з найбільших державних банків на ринку банківських послуг та надала детальну інформацію про актуальні вакансії і кар’єрні можливості для майбутніх фахівців,  переваги  проходження онлайн-практики. Керівник відділення розповіла про основні правила фінансової поведінки та шляхи захисту від шахрайства з платіжними картками, а також про зміни в стратегії фінансової установи, нові стандарти якості банківських продуктів, обслуговування клієнтів та перспективи функціонування державної фінансової установи в майбутньому. Крім того, наголосила, що банкір повинен володіти універсальними компетенціями, бути психологом і комунікабельною особистістю.

Адміністрація коледжу висловлює подяку керівництву банку в особі  Олени Лисенко та усім працівникам відділення за допомогу в проведенні цікавого заняття - екскурсії.

 

 

Світлана Іванова,

голова циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення