Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
8 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
8 години тому
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
8 години тому
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

17 січня 2019 року педагогічні працівники коледжу Гурська Л.Л., Іванова С.М., Речка К.М., Черненька Л.Б., Кошик В.В., Сиротенко А.О., Чайка Л.В., ТалькоТ.В.  відвідали навчальні заклади Ірпінського регіону, Бородянського та Києво-Святошинського районів.

Викладачі ознайомили учнів 9-11 класів із специфікою навчання у закладі вищої освіти, розповіли про умови вступу до коледжу, продемонстрували яскраві світлини, що презентують навчально-матеріальну базу і особливості студентського життя. Бесіди викликали великий інтерес та жваву дискусію серед учнів ЗОШ. Педагоги відповіли на питання щодо освітнього процесу, підготовки до вступу в коледж, можливостей відвідування спортивних секцій та наукових гуртків, умов проживання в гуртожитку.

У школах на профорієнтаційних стендах було розміщено оголошення про прийом абітурієнтів у 2020 р.

Члени циклової комісії запросили школярів на традиційний День абітурієнта, що відбудеться 29 лютого о 10.00. Саме в рамках заходів Дня абітурієнта вони зможуть отримати детальну та вичерпну інформацію про умови прийому до коледжу, спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців, поспілкуватися з представниками студентської ради, зустрітися з адміністрацією закладу освіти.

29 лютого ми чекаємо на майбутніх абітурієнтів у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»!

 

Світлана Іванова,

голова циклової комісії

фінансово-економічних та облікових дисциплін