Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Вступ­на кам­панія - відповідаль­на по­ра для нав­чаль­них за­кладів, абітурієнтів та їх батьків.
01 липня 2021, 14:10
у рам­ках співпраці між ко­ле­джем та Національ­ним універ­си­те­том біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України сту­ден­ти спеціаль­ності «Мар­ке­тинг» взя­ти участь в он­лайн-кон­курсі «Шко­ла мар­ке­тин­гу».
01 липня 2021, 14:01
25 черв­ня 2021 ро­ку відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
26 червня 2021, 12:26
Всі новини

3 вересня на стадіоні коледжу відбулися збори мешканців гуртожитку - студентів нового набору.

Для вирішення актуальних питань студентського життя зі студентами зустрілися директорка коледжу Наталія Ільченко, заступники директора, завідувачі відділень, вихователь гуртожитку,  практичний психолог коледжу, інженер з охорони праці, голова студентської ради гуртожитку.

Наталія Володимирівна ознайомила студентів з Правилами внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку і наголосила на їх дотриманні.

На зборах розглянули питання про  самопідготовку студентів,  про заходи  у гуртожитку, про участь студентської ради гуртожитку в питаннях адаптації  студентів нового набору.

Особливу увагу мешканців звернули на дотримання порядку в кімнатах, приміщеннях гуртожитку, організацію протиепідемічних заходів у період карантину з метою запобігання поширенню  коронавірусної хвороби (COVID-19).

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи