Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
03 ве­рес­ня відбу­ли­ся збо­ри меш­канців гур­то­жит­ку - сту­дентів но­во­го на­бо­ру
04 вересня 2020, 11:06
1 ве­рес­ня 2020 ро­ку для сту­дентів ко­ле­джу був про­ве­де­ний єди­ний пер­ший урок
02 вересня 2020, 09:39
Те­ма­тич­на зустріч з на­го­ди Дня знань для сту­дентів но­во­го на­бо­ру
02 вересня 2020, 09:35
01 вересня 2020, 08:34
Всі новини

3 вересня на стадіоні коледжу відбулися збори мешканців гуртожитку - студентів нового набору.

Для вирішення актуальних питань студентського життя зі студентами зустрілися директорка коледжу Наталія Ільченко, заступники директора, завідувачі відділень, вихователь гуртожитку,  практичний психолог коледжу, інженер з охорони праці, голова студентської ради гуртожитку.

Наталія Володимирівна ознайомила студентів з Правилами внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку і наголосила на їх дотриманні.

На зборах розглянули питання про  самопідготовку студентів,  про заходи  у гуртожитку, про участь студентської ради гуртожитку в питаннях адаптації  студентів нового набору.

Особливу увагу мешканців звернули на дотримання порядку в кімнатах, приміщеннях гуртожитку, організацію протиепідемічних заходів у період карантину з метою запобігання поширенню  коронавірусної хвороби (COVID-19).

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
Ува­га! Графік освітньо­го про­це­су у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» на І се­местр 2020-2021 н.р.
31 серпня 2020, 11:06
Всі оголошення