Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
Вчора о 20:58
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
Вчора о 20:52
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
Вчора о 20:50
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

05 вересня 2019р. в приміщенні студентського гуртожитку коледжу відбулася зустріч адміністрації коледжу з мешканцями гуртожитку.

Такі зустрічі щороку проводяться з ініціативи адміністрації з метою дізнатися, як студенти проживають у гуртожитку, що їм необхідно для покращення побутових умов та які у них інтереси.

У рамках зустрічі зі студентами спілкувалися: директор коледжу Наталія Ільченко, заступник директора виховної роботи Андрій Сиротенко, комендант гуртожитку Надія Сторожук, вихователь гуртожитку Тетяна Кириленко та представники студентського самоврядування.

Наталія Володимирівна наголосила на важливості дисципліни студентів, а також закликала їх не порушувати правил внутрішнього розпорядку, дотримуватися правил пожежної і безпеки життєдіяльності та відповіла на запитання студентів щодо покращення умов проживання.

Учасники зустрічі разом з вихователем та головою студентської ради гуртожитку перевірили санітарний стан окремих кімнат.

Адміністрація коледжу і в подальшому ініціюватиме подібні зустрічі та активно сприятиме організації дозвілля студентів і покращенню умов проживання в гуртожитку.

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи