Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти ІІ кур­су взя­ли участь у флеш­мобі «По­езія – це за­вжди непо­вторність».
07 травня 2021, 22:04
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції "Ве­ли­кодній ко­шик на пе­ре­до­ву"
06 травня 2021, 21:58
29 квітня у ко­леджі відбу­ла­ся он­лайн лекція «З по­дат­ка­ми на Ти»
30 квітня 2021, 13:39
Всі новини

Завжди приємно бачити у коледжі колишніх студентів, для яких наш  заклад освіти відкрив дорогу у професійне життя. Саме така зустріч в режимі онлайн з використанням сервісу ZOOM відбулася 16 листопада 2020 року з випускницею коледжу – головним бухгалтером товариства з обмеженою відповідальністю «ІКФ» Шестопал Оксаною Валеріївною.

Шестопал О.В. познайомила здобувачів освіти, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування», зі своєю професійною діяльністю на посаді головного бухгалтера на підприємстві, що займається виробництвом м’яса криля на морському судні з подальшою реалізацією продукції на митній території України та за її межами.

В ході онлайн-зустрічі Оксана Валеріївна детально розповіла про свої посадові обов’язки як головного бухгалтера. Звернула увагу не тільки на виконання бухгалтерами професійних обов’язків, а й на методику проведення позапланових перевірок результатів їх роботи представниками податкових органів. У своєму виступі вона приділила увагу знанням та навичкам роботи, які варто розвивати в собі майбутнім спеціалістам з обліку і оподаткування, опановуючи фахові дисципліни. Гостя коледжу наголосила також, що кожен фахівець сьогодні має опанувати програми, які використовуються для ведення обліку на підприємствах, зокрема 1С: Бухгалтерія, M.E.Doc, Клієнт-банк і вміти використовувати їх у своїй роботі. 

Атмосферу відкритості та конструктивності онлайн -зустрічі додало те, що студенти мали змогу задавати питання щодо потреби в молодих фахівцях на ринку праці, можливостей проходження виробничої практики, вимог, які ставляться до претендентів на роботу, умов праці у приватному секторі економіки. Онлайн-зустріч була цікавою, змістовною і корисною, адже студенти, які опановують спеціальність «Облік і опордаткування», добре орієнтуються в базових основах обліку та контролю і хочуть бачити перспективу розвитку своєї кар'єри.

Людмила Черненька,

викладач циклової комісії фінансово-

кономічних та облікових дисциплін

Оголошення
20 квітня 2021 ро­ку о 19.00 год. відбу­деть­ся он­лайн-ко­мунікація з бать­ка­ми сту­дентів ви­пуск­них груп
20 квітня 2021, 09:55
27 березня 2021, 13:00
Всі оголошення