Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
11 ве­рес­ня 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «Київсь­кий мар­га­ри­но­вий за­вод» групи ком­паній «Ол­ком».
11 вересня 2019, 21:09
11 ве­рес­ня пред­став­ни­ки універ­си­те­ту Wyższa Szkoła Gospodarki про­ве­ли пре­зен­тацію польсь­ко­го нав­чаль­но­го за­кла­ду сту­ден­там ко­ле­джу
11 вересня 2019, 21:07
Всі новини

Кажуть, що поки пишеться та видається підручник, то інформація в ньому вже застаріла. А що вже тоді говорити про навчання в стінах закладу вищої освіти? Адже часто-густо підготовка фахівців і розвиток реального виробництва та бізнесу йдуть як паралельні прямі. Тому одним із основних завдань, спрямованих на якісну підготовку фахівців, адміністрація коледжу вбачає співпрацю з бізнесом. Неможливо сьогодні викладати навчальні дисципліни з циклу професійної підготовки без прив’язки до реального виробництва, виробничих ситуацій чи передових технологій.

03 червня відбулася робоча зустріч директора коледжу Ільченко Наталії Володимирівни з керуючим відділення Ощадбанку в м. Ірпінь Федорякою Євгенієм Павловичем та заступником керуючого Біндюгіною Ольгою Володимирівною. У ході зустрічі мова йшла про  взаємовигідні відносини для обох сторін. Для коледжу це: залучення працівників відділення до проведення лекцій для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», можливість проходження виробничої практики, проведення практичних занять в реальних умовах банку та ін.       Федоряка Є.П. дав згоду на включення його до ради роботодавців коледжу. Нам важлива думка професіоналів, залучення їх до розробки чи перегляду освітньо-професійних програм.

А найбільшою приємністю стали позитивні відгуки про наших випускників минулих років та студентів-практикантів  цього року, які, до речі, вже отримали пропозицію щодо працевлаштування в банку після закінчення навчання в коледжі.

Дякуємо керівництву територіального відділення Ощадбанку в м. Ірпінь за підтримку та партнерство у підготовці фахівців!

 

Оголошення
18 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення