Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
9 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
Вчора о 20:52
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
Вчора о 20:50
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

04 вересня в актовій залі коледжу відбулася зустріч адміністрації коледжу зі студентами та класними керівниками академічних груп І курсу.

Такий щорічний захід у форматі діалогу є традиційним, оскільки адміністрація, класні керівники розуміють труднощі адаптаційного періоду для вчорашніх школярів - нинішніх студентів закладу вищої освіти.

Директор коледжу Наталія Ільченко ознайомила першокурсників з Правилами внутрішнього розпорядку коледжу, основними вимогами щодо організації освітнього та виховного процесу, особливостями навчання на І курсі. Також наголосила на ролі наставників академічних груп у процесі навчання.

Вікторія Сова, заступник директора з навчальної роботи, закцентувала увагу першокурсників на питаннях організації і проведення освітнього процесу, стипендіального забезпечення та значення відвідування занять студентами. Помічником студента є сайт коледжу, на якому висвітлюються як нормативні документи, так і актуальні новини з життя колективу закладу.

Заступник директора з виховної роботи Андрій Сиротенко, з метою попередження серед студентства булінгу, зупинився на важливості розуміння даної проблеми студентами, а також довів інформацію про заборону тютюнопаління на території навчального закладу, роботу органів студентського самоврядування, правила проживання у студентському гуртожитку.

Питання дозвілля, спортивного життя, гурткової роботи і художньої самодільності піднімали у своїх виступах керівник фізичного виховання Ірина Снісар та художній керівник Наталія Шмарко.

Завідувач бібліотеки Наталія Горніч ознайомила студентів з графіком роботи бібліотеки й отримання навчальної літератури.

Результатом зустрічі є не тільки розгляд питань освітнього та виховного процесу, а й усвідомлення студентами-першокурсниками того, наскільки важлива думка кожного з них  у коледжі. Лише спільними зусиллями – студентства, адміністрації та викладачів коледжу – можна урізноманітнити студентське життя, зробити його насиченим, успішним навчання, а дозвілля – змістовним і цікавим.

 

 Вікторія Сова,

заступник директора з навчальної роботи