Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

Ірпінський економічний коледж постійно веде пошук ефективних моделей взаємодії з успішними роботодавцями, бізнес-спільнотою, потенційними партнерами серед громадських обʼєднань та некомерційних організацій з метою підвищення ефективності професійної освіти і задоволення попиту на вміння та компетенції майбутніх фахівців.

Потужно в цьому напрямі працює циклова комісія маркетингу і торгівлі. Саме завдяки зусиллям її представників, 24 червня 2019 року в коледжі відбулася перша зустріч з представниками Всеукраїнської громадської організації «Асоціація з питань захисту прав споживачів» «Споживча довіра».

До коледжу завітали Куликова Олена Олександрівна – голова Правління громадської організації «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «СПОЖИВЧА ДОВІРА» та Захарова Олена Миколаївна – заступник Голови правління.

У ході зустрічі директор коледжу Ільченко Н.В., члени циклової комісії обговорили взаємовигідні підходи, які б стимулювали співробітництво та спільні дії обох сторін, а також можливість заключення меморандуму про співпрацю і соціальне партнерство у системі освіти. Особливо така співпраця актуальна для підготовки фахівців спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і «Маркетинг», оскільки посилить наукове співробітництво із залученням студентів (науково-дослідні роботи, публікації тощо), дозволить урізноманітнити навчальний процес (додання практичного характеру теоретичним матеріалам завдяки використанню матеріалів громадської організації у сфері якісних характеристик товарів на ринку України, захисту прав споживачів тощо), надасть можливості брати активну участь у медіа проекті «Споживча довіра». Мета цього медіа проекту - залучення більш широкого кола активних небайдужих споживачів (науковців, студентів, громадських діячів) до громадської діяльності через написання журналістських матеріалів на споживчу тематику. Куликова Олена Олександрівна презентувала коледжу підбірку друкованого видання «Всеукраїнської газети «Споживча довіра», засновником якого є Всеукраїнська громадська організація «Асоціація з питань захисту прав споживачів» «Споживча довіра».

Представники ВГО «Споживча довіра» ознайомилися з матеріальною базою коледжу, зокрема оглянули навчальну лабораторію дослідження якості товарів, роботу якої презентував завідувач к.с.- г.н. Поцелуйко М.П.

Валентина Вдович,

викладач циклової комісії маркетингу і торгівлі