Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
11 ве­рес­ня 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «Київсь­кий мар­га­ри­но­вий за­вод» групи ком­паній «Ол­ком».
11 вересня 2019, 21:09
11 ве­рес­ня пред­став­ни­ки універ­си­те­ту Wyższa Szkoła Gospodarki про­ве­ли пре­зен­тацію польсь­ко­го нав­чаль­но­го за­кла­ду сту­ден­там ко­ле­джу
11 вересня 2019, 21:07
Всі новини

У коледжі триває профорієнтаційна робота, до якої під час виробничої практики активно долучились і студенти, які відвідали свої рідні школи з метою ознайомлення учнів випускних класів з умовами вступу, особливостями освітнього процесу та цікавим студентським життям у нашому закладі вищої освіти.

Студенти коледжу Клименко Ольга (ІІІ курс,  група 303-Ф), Лівіцька Вікторія, Павленко Марина (ІІІ курс, група 301-О) завітали до школярів Бучанського навчально виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3», Лютіжської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню Вишгородського району та Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 Хмельницької області.

Майбутнім випускникам загальноосвітніх шкіл вони розповіли про історію коледжу, спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців у нашому закладі освіти, про дозвілля студентів,  цікаві заходи для молоді.  А також наголосили на перевагах вибору майбутньої спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування».

Студенти відповіли на всі питання учнів, особливу увагу звернули на організацію студентського самоврядування  в коледжі.

Учням шкіл роздано рекламні буклети про ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» та запрошено їх  на навчання.

Маємо надію, що профорієнтаційна робота, яку  провели студенти, принесе неабияку користь усім її учасникам та чекаємо на майбутніх абітурієнтів під час вступної кампанії – 2019! 

 

Оксана Погоріла, відповідальний

 секретар приймальної комісії

Оголошення
18 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення