Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

У коледжі триває профорієнтаційна робота, до якої під час виробничої практики активно долучились і студенти, які відвідали свої рідні школи з метою ознайомлення учнів випускних класів з умовами вступу, особливостями освітнього процесу та цікавим студентським життям у нашому закладі вищої освіти.

Студенти коледжу Клименко Ольга (ІІІ курс,  група 303-Ф), Лівіцька Вікторія, Павленко Марина (ІІІ курс, група 301-О) завітали до школярів Бучанського навчально виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3», Лютіжської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню Вишгородського району та Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 Хмельницької області.

Майбутнім випускникам загальноосвітніх шкіл вони розповіли про історію коледжу, спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців у нашому закладі освіти, про дозвілля студентів,  цікаві заходи для молоді.  А також наголосили на перевагах вибору майбутньої спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування».

Студенти відповіли на всі питання учнів, особливу увагу звернули на організацію студентського самоврядування  в коледжі.

Учням шкіл роздано рекламні буклети про ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» та запрошено їх  на навчання.

Маємо надію, що профорієнтаційна робота, яку  провели студенти, принесе неабияку користь усім її учасникам та чекаємо на майбутніх абітурієнтів під час вступної кампанії – 2019! 

 

Оксана Погоріла, відповідальний

 секретар приймальної комісії

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення