Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
У рам­ках прак­тич­но орієнто­ва­ної підго­тов­ки сту­дентів 9 квітня 2021 р. у ко­леджі про­ве­де­но зустріч з пред­став­ни­ком ро­бо­то­дав­ця АТ «ОТП Банк», який посідає провідне місце в рей­тин­гу банків України.
Вчора о 14:55
08 квітня відбу­ла­ся он­лайн зустріч зі сту­ден­та­ми ви­пуск­но­го кур­су
08 квітня 2021, 21:44
7 квітня 2021 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник та Оле­на Ко­втун про­ве­ли в он­лайн-фор­маті бліц-інфо «Вірту­аль­на по­до­рож у країну шо­ко­ла­ду»
08 квітня 2021, 13:55
5 квітня відбув­ся он­лайн - тренінг-прак­ти­кум «Елек­трон­ний до­ку­мен­то­обіг у про­грамі М.Е.Doc» від пред­став­ни­ка ком­панії ТОВ «Інте­лект-Сервіс» для сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності 071 Облік і опо­дат­ку­ванн...
06 квітня 2021, 08:41
Всі новини

01.04.2021 року викладачі циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін Лариса Гурська та Світлана Іванова провели інтерактивну онлайн-комунікацію зі школярами Бучанської СЗОШ І-ІІІ ст.№4 з використанням додатку Zoom.

Майбутні вступники мали змогу дізнатися про умови навчання у закладі фахової передвищої освіти та отримали інформацію про сайт коледжу, на якому можна відслідковувати головні події студентського життя та інформацію, необхідну абітурієнтові при вступі.

Крім того, абітурієнтам було анонсовано День відкритих дверей, що відбудеться 24 квітня о 10.00, у рамках заходів якого їм буде надана вичерпна інформація про умови прийому до коледжу, спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців, та можливість зустрітися з адміністрацією коледжу.

На завершення зустрічі педагоги побажали школярам успішно закінчити 9 клас і зробити правильний вибір спеціальності на майбутнє, а також запросили на навчання до коледжу.

Адміністрація коледжу висловлює подяку директору Бучанської СЗОШ І-ІІІ ст.№4 за співпрацю.

Світлана Іванова,

голова циклової комісії

фінансово-економічних та облікових дисциплін

Оголошення
27 березня 2021, 13:00
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення