Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі Вінник І.В. та Фе­досєєва Н.І. про­ве­ли за­нят­тя-ек­с­курсію в умо­вах ви­роб­ни­чо­го підприємс...
12 березня 2020, 20:30
До 3 квітня 2020 ро­ку нав­чаль­ний про­цес у ко­леджі три­ва­ти­ме в ди­станційно­му ре­жимі
11 березня 2020, 21:47
На­пе­ре­додні 8 Бе­рез­ня, 6 бе­рез­ня ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій Даль Н.В., Іва­нен­ко Н.В, Ясінсь­кий О.В. про­ве­ли сту­дентсь­ку кон­фе­ренцію «Ви­датні жінки-...
10 березня 2020, 22:08
5 бе­рез­ня 2020 ро­ку відбув­ся кон­курс ви­раз­но­го чи­тан­ня творів Та­ра­са Шев­чен­ка «Як­би ти нас, Та­ра­се, чув…»
10 березня 2020, 22:07
Всі новини

...Жива

Жива душа поета святая,

Жива в святих його річах,

І ми, читая, оживаєм

І чуєм Бога в небесах.

 

В історії кожного народу, серед її великих творців, є поети, імена яких оповиті невмирущою любов’ю і славою. Таким поетом для українського народу є Тарас Шевченко.

Березень в Україні часто називають Шевченковим. І це не випадково: щороку навесні Великий Кобзар приходить до нас і щороку новим, неповторним. Тарас Григорович Шевченко – велика і невмируща слава українського народу. В його особі український народ ніби об'єднав найкращі сили й обрав співцем своєї історичної слави та гіркої долі, виразником власних сподівань і прагнень. Під думи народні налаштовував свою ліру Кобзар, тому й оживало в його полум'яному слові все те, що таїлося в глибині душі народу. Як весна оновлює природу, так і поезія Великого Тараса оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, свою Україну.

5 березня2020 року серед студентів І-ІІ курсів ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» відбувся конкурс виразного читання творів Тараса Шевченка «Якби ти нас, Тарасе, чув…». У нашій коледжанській сім’ї вкотре прозвучало живе слово Тараса Шевченка. Ми переконалися у поетичній величі та неперевершеності сили таланту Кобзаря. Справедливо, що Великого Кобзаря вважають народним пророком.

Переможцями конкурсу виразного читання творів Тараса Шевченка «Якби ти нас, Тарасе, чув…» стали:

І курс

І місце – Мирослава Мартинова, група 102-О,

ІІ місце – Анастасія Павлушко, група101-О,

ІІІ місце – Анна Зінченко, група 104-Ф.

ІІ курс

І місце – Юлія Безопчук, група 201-О,

ІІ місце – Тетяна Горенецька, група 203-Ф,

ІІІ місце – Дар’я Лісіцина, група 205-Т.

 

Вітаємо переможців та учасників конкурсу й зичимо успіхів і перемог!

 

О.О.Федоровська,

викладач української літератури