Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Ви­пуск­ник 11 кла­су Ірпінсь­ко­го ліцею № 3 обрав для здо­бут­тя фахо­вої освіти ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України», спеціальність 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність».
27 червня 2022, 11:01
Про­фесійна орієнтація учнівсь­кої мо­лоді – один з пріори­тет­них на­прямів ро­бо­ти Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України.
25 червня 2022, 10:16
У НУБіП України на еко­номічно­му фа­куль­теті 24 черв­ня відбув­ся ви­пуск фахівців ба­ка­лаврів ден­ної та за­оч­ної форм здо­бут­тя освіти, се­ред яких - ви­пуск­ни­ки міжка­фед­раль­ної нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії Ірпінськ...
24 червня 2022, 19:45
Всі новини

         21 червня 2022 року  відбувся майстер-клас з написання мотиваційного листа на тему: «Мотиваційний лист: практичні поради вступнику», який організовано відповідальним секретарем приймальної комісії Оксаною Погорілою та  Тетяною Мірчею, викладачем української мови, що проходив у режимі онлайн на платформі Zoom.

       Учасники тренінгу, яких було понад 30,  отримали  роз’яснення, що мотиваційний лист – це документ, написаний абітурієнтом, в якому він пояснює причини, чому  вважає себе найкращим кандидатом для вступу на обрану ним спеціальність нашого  коледжу. Ознайомилися з методикою  написання успішного мотиваційного листа, яку інформацію необхідно зазначити, а чого повідомляти не варто.  

     Надаючи відповіді на запитання майбутніх абітурієнтів,  пояснили,   за якими  критеріями підлягає розгляду мотиваційний лист та затверджується  рішенням Приймальної комісії на її засіданні, що й стає основою  при формуванні рейтингового списку  вступників.

     Дякуємо за активну участь та цікаві запитання всім, хто долучився до майстер-класу. Вступайте до нашого коледжу та реалізуйте свої мрії!

                                                                                                     Тетяна Мірча,

                                                                                               методист коледжу