Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
8 серп­ня 2022 р. був про­ве­де­ний он­лайн інструк­таж з без­пе­ки життєдіяль­ності учас­ників освітньо­го про­це­су в умо­вах воєнно­го ста­ну.
Вчора о 14:00
06 серп­ня 2022 ро­ку відбу­ла­ся то­ло­ка, до якої до­лу­чи­ли­ся ви­кла­дачі, сту­ден­ти і працівни­ки ко­ле­джу.
08 серпня 2022, 12:44
Да­вай­те знай­о­ми­ти­ся – я, Ка­те­ри­на Олек­сен­ко – сту­дент­ка 1 кур­су спеціаль­ності 181 «Хар­чові тех­но­логії».
02 серпня 2022, 19:53
Всі новини

Мене звати Ілля. Я став членом великої родини студентів Ірпінського  фахового коледжу НУБіП України, обравши спеціальність  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Коледж – це місце, де людина може розкрити свої здібності, проявити себе. Мені дуже сподобався цей заклад освіти з першого візиту – тут красиво, затишно, сучасно, сподіваюся, що буде багато нових друзів. Найголовніше моє враження – відчуття свободи, незалежності, усвідомлення відповідальності за свій вибір.

Ірпінський  фаховий коледж НУБіП України  це – мій шлях, йдучи яким я зможу принести найбільше користі й собі, і своїм рідним, і суспільству в цілому. Треба тільки добре розуміти, що ніхто за тебе твоїм шляхом не пройде, твою справу не зробить. Тому  освіта, яка не повинна закінчуватися навіть за порогом коледжу, може стати найголовнішим  помічником. Недарма  Тарас Шевченко заповідав нам:

Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь.

Україна гідна того, щоб у вінку її слави були імена високоосвічених синів і дочок, якими так багата історія моєї землі!

Наталя ДАЛЬ