Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
22 січня 2021р. клас­ний керівник групи 204-Ф Ку­ракіна О.В. про­ве­ла ви­хов­ну го­ди­ну з на­го­ди Дня Со­бор­ності України
23 січня 2021, 20:04
Спільна ро­бо­та, що дає ре­зуль­тат.
22 січня 2021, 20:06
14 січня 2021 ро­ку у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар.
15 січня 2021, 09:10
Всі новини

20 листопада студенти та викладачі коледжу взяли участь у Дні відкритих дверей НУБіП України online на  базі CiscoWebex, Facebook, Youtube. Про НУБіП, його історію, здобутки та структуру майбутнім абітурієнтам розповів ректор Станіслав Ніколаєнко, який провів їх територією університету, показуючи його родзинки – дивовижної краси ботанічний сад, найсучасніші лабораторії і аудиторії.

Про особливості освітнього процесу учасники зістрічі дізналися із змістовної презентації проректора з навчальної і виховної роботи Сергія Кваші. Про особливості вступу до НУБіП України у 2021 році розповіла відповідальний секретар приймальної комісії Лариса Коропець.

Студенти-випускники зацікавилися перспективами продовження навчання і здобуття повної вищої освіти в НУБіП України. Вони мали можливість перейти на відеоконференції факультетів для детального знайомства з підготовкою за фахом, який вони обрали для вступу, де отримали відповіді на всі питання щодо вступу, навчання, дозвілля, студентського побуту.

 

 Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу взя­ти участь у кон­курсі з ви­дачі гран­ту
20 січня 2021, 10:38
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь¬кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
14 січня 2021, 14:39
14 січня об 11 го­дині відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
11 січня 2021, 19:29
10 груд­ня 2020 ро­ку о 16:00 на базі плат­фор­ми Zoom відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар.
03 грудня 2020, 20:54
Всі оголошення