Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 квітня сту­ден­ти І - IV курсів спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» зігра­ли в інте­лек­ту­аль­ну гру «Брейн-ринг».
17 квітня 2019, 16:43
17 квітня ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у ХVІ Все­ук­раїнській на­у­ковій кон­фе­ренції сту­дентів і мо­ло­дих вче­них «Мо­лодь: освіта, на­у­ка, ду­ховність».
17 квітня 2019, 16:40
Всі новини

10 квітня 2019 року у коледжі відбулися загальні збори студентів коледжу, на яких було розглянуто питання про обрання представників із числа студентів коледжу для участі у виборах ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України.

На засіданні загальних зборів виступив член організаційного комітету з виборів ректора НУБіП України Діброва Анатолій Дмитрович - декан економічного факультету НУБіП України, доктор економічних наук, професор, який зазначив, що наказом МОН України від 14.03.2019 № 109-К та відповідною публікацією у газеті «Сучасна освіта України» Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення вакантної посади ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України. Відповідно до цих документів вибори ректора університету відбудуться 04.06.2019, а виборам ректора передує процедура обрання виборних представників в Університеті та відокремлених підрозділах.

Головою зборів було обрано Сапліна Антона, голову студентської ради коледжу, який оголосив доведену квоту представників студентського колективу для участі у виборах ректора, склад студентської дільничної виборчої комісії та список представників з числа студентів для участі у виборах ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України, делегованих студентською радою коледжу. За цими пунктами відбулося голосування на зборах.

Вибори представників з числа студентів коледжу для участі у виборах ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України у кількості 12 осіб відбулися шляхом таємного голосування за списком (пакетною формою).

Вище зазначені заходи пройшли організовано та відповідно до чинних нормативних документів, що регулюють процедуру виборів керівника закладу вищої освіти.

                                                                                                                     Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

 

Оголошення
: 19 квітня 2019 ро­ку, о 13.30 відбу­деть­ся олімпіада з історії України се­ред сту­дентів І кур­су.
Вчора о 15:04
Згідно з на­ка­зом № 105 к/тр від 15.04.2019 ро­ку «Про пе­ре­не­сен­ня ро­бо­чих днів» вста­нов­ле­но вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включ­но.
17 квітня 2019, 16:37
Всі оголошення