Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти, ви­кла­дачі та співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції «Жінки, мир, без­пе­ка».
03 березня 2021, 21:59
Ро­би­мо спра­ву ра­зом!
01 березня 2021, 22:05
Всі новини

10 лютого 2021 року в рамках співпраці між коледжем та Національним університетом біоресурсів і природокористування України доцент кафедри фінансів НУБіП України, к.е.н. Галина Олексіївна Скрипник провела онлайн-лекцію для студентів групи 303-Ф  на тему: «Інновації як об’єкт інвестиційної діяльності».

Лектор у доступній формі донесла до студентської аудиторії зміст економічних категорій «інновації» та «інвестиційний ринок», розкрила об’єкти інноваційної діяльності, а також  зосередила увагу студентів на механізмі стимулювання інвестиційної та інноваційної активності шляхом допомоги у бізнес-плануванні суб’єктам господарювання. Після закінчення лекції відбулося віртуальне обговорення результатів проведення лекції.

У рамках зустрічі Галина Олексіївна також розповіла студентам 3 курсу про можливість вступу до базового навчального закладу – Національного університету біоресурсів і природокористування України, запросила їх завітати до університету, де вони зможуть особисто поспілкуватися з керівництвом, здобувачами освіти, науково-педагогічними працівниками ЗВО, оглянути потужну матеріально-технічну та науково-методичну базу тощо. А також акцентувала увагу потенційних вступників на особливостях та перевагах спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», її затребуваності на ринку праці сьогодні.

Щиро дякуємо доценту кафедри фінансів НУБіП України, к.е.н. Галині Олексіївні Скрипник за цікаву та змістовну лекцію і сподіваємося на подальшу співпрацю!

Світлана Іванова,

голова циклової комісії фінансово-економічних
та облікових дисциплін

Оголошення
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення