Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 квітня сту­ден­ти І - IV курсів спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» зігра­ли в інте­лек­ту­аль­ну гру «Брейн-ринг».
17 квітня 2019, 16:43
17 квітня ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у ХVІ Все­ук­раїнській на­у­ковій кон­фе­ренції сту­дентів і мо­ло­дих вче­них «Мо­лодь: освіта, на­у­ка, ду­ховність».
17 квітня 2019, 16:40
Всі новини

Бізнес-індустрії стрімко розвиваються. Як наслідок, змінилися вимоги до вмінь і навичок працівників, їхньої освіти та професійного досвіду. Ринок праці  диктує свої вимоги, пропонує нові ролі та шукає досвідчених професіоналів, однак вища освіта не «пасе задніх» і спроможна виконувати свій основний обов’язок – задовольняти нагальні потреби ринку праці у висококваліфікованих кадрах.

 З метою реалізації потреб ринку праці, підвищення якості теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти, підготовки студентів до професійного життя за межами закладу освіти, викладачі циклової маркетингу і торгівлі організували зустріч  студентів випускних груп 306(210) – Т спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 305 - М спеціальності «Маркетинг» з партнерами Міжнародної туристичної компанії Адвант Тревел.

 Ведучими заходу були Доценко Тетяна - керівник Школи успіху та розвитку особистості, Вегера Ярослава - коуч, тренер особистісного розвитку та Дахова Інна - партнер компанії Адвант Тревел. З метою розширення уявлення про можливості молоді у напрямку самореалізації і побудови власного бізнесу на прикладі Міжнародної туристичної компанії Адвант Тревел, вони провели цікаву, змістовну авторську лекцію на тему: «Сучасна модель структурованого бізнесу. Можливості, заперечення, переваги».

У ході зустрічі студенти на прикладі реальної компанії ознайомилися з можливостями і перевагами мережевого, структурованого та лінійного бізнесу. На практичних прикладах розглянули поняття класичного і бінарного маркетингу. Наприкінці зустрічі гості надали студентам і викладачам поради щодо розкриття власного потенціалу та пошуків шляхів  особистісного росту.

Адміністрація, викладачі та студенти коледжу висловлюють щиру подяку партнерам компанії Адвант Тревел за плідну співпрацю.

 

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі,

 Ірина Вінник,

викладач циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
: 19 квітня 2019 ро­ку, о 13.30 відбу­деть­ся олімпіада з історії України се­ред сту­дентів І кур­су.
Вчора о 15:04
Згідно з на­ка­зом № 105 к/тр від 15.04.2019 ро­ку «Про пе­ре­не­сен­ня ро­бо­чих днів» вста­нов­ле­но вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включ­но.
17 квітня 2019, 16:37
Всі оголошення