Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

Бізнес-індустрії стрімко розвиваються. Як наслідок, змінилися вимоги до вмінь і навичок працівників, їхньої освіти та професійного досвіду. Ринок праці  диктує свої вимоги, пропонує нові ролі та шукає досвідчених професіоналів, однак вища освіта не «пасе задніх» і спроможна виконувати свій основний обов’язок – задовольняти нагальні потреби ринку праці у висококваліфікованих кадрах.

 З метою реалізації потреб ринку праці, підвищення якості теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти, підготовки студентів до професійного життя за межами закладу освіти, викладачі циклової маркетингу і торгівлі організували зустріч  студентів випускних груп 306(210) – Т спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 305 - М спеціальності «Маркетинг» з партнерами Міжнародної туристичної компанії Адвант Тревел.

 Ведучими заходу були Доценко Тетяна - керівник Школи успіху та розвитку особистості, Вегера Ярослава - коуч, тренер особистісного розвитку та Дахова Інна - партнер компанії Адвант Тревел. З метою розширення уявлення про можливості молоді у напрямку самореалізації і побудови власного бізнесу на прикладі Міжнародної туристичної компанії Адвант Тревел, вони провели цікаву, змістовну авторську лекцію на тему: «Сучасна модель структурованого бізнесу. Можливості, заперечення, переваги».

У ході зустрічі студенти на прикладі реальної компанії ознайомилися з можливостями і перевагами мережевого, структурованого та лінійного бізнесу. На практичних прикладах розглянули поняття класичного і бінарного маркетингу. Наприкінці зустрічі гості надали студентам і викладачам поради щодо розкриття власного потенціалу та пошуків шляхів  особистісного росту.

Адміністрація, викладачі та студенти коледжу висловлюють щиру подяку партнерам компанії Адвант Тревел за плідну співпрацю.

 

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі,

 Ірина Вінник,

викладач циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення