Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Вступ­на кам­панія - відповідаль­на по­ра для нав­чаль­них за­кладів, абітурієнтів та їх батьків.
01 липня 2021, 14:10
у рам­ках співпраці між ко­ле­джем та Національ­ним універ­си­те­том біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України сту­ден­ти спеціаль­ності «Мар­ке­тинг» взя­ти участь в он­лайн-кон­курсі «Шко­ла мар­ке­тин­гу».
01 липня 2021, 14:01
25 черв­ня 2021 ро­ку відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
26 червня 2021, 12:26
Всі новини

1 вересня для студентів коледжу був проведений єдиний перший урок у 2020/2021 навчальному році.

Важливо, щоб початок нового навчального 2020-2021 року налаштував студентів на навчання в нових умовах, дав їм достатню мотивацію та корисні роздуми. Саме тому, обираючи ту чи іншу тему, класні керівники орієнтувалися на інтереси студентської молоді та враховували актуальність проблематики.

Основний зміст першого уроку був спрямований на утвердження єдності України, нероздільності її території та народу.

Також  під час уроку була проведена просвітницька робота щодо протидії COVID-19: класні керівники ознайомили студентів із шляхами передачі інфекції, дали практичні поради, як діяти під час пандемії коронавірусу та як вберегти себе. Надана інформація допоможе здобувачам освіти усвідомити важливість соціальної дистанції та правил особистої гігієни.

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи