Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
8 серп­ня 2022 р. був про­ве­де­ний он­лайн інструк­таж з без­пе­ки життєдіяль­ності учас­ників освітньо­го про­це­су в умо­вах воєнно­го ста­ну.
Вчора о 14:00
06 серп­ня 2022 ро­ку відбу­ла­ся то­ло­ка, до якої до­лу­чи­ли­ся ви­кла­дачі, сту­ден­ти і працівни­ки ко­ле­джу.
08 серпня 2022, 12:44
Да­вай­те знай­о­ми­ти­ся – я, Ка­те­ри­на Олек­сен­ко – сту­дент­ка 1 кур­су спеціаль­ності 181 «Хар­чові тех­но­логії».
02 серпня 2022, 19:53
Всі новини

В цей нелегкий час, коли все більше людей потребує турботи та допомоги – людська підтримка і участь стають безцінні.
В.о. директора коледжу Дмитро Костюк, адміністрація та голова первинної профспілкової організації Лілія Чайка висловлюють щиру подяку Ірпінській Біблійній Церкві за надану гуманітарну допомогу по програмі World Food Programme від ООН. Продуктові набори отримали 55 співробітників коледжу.
Дуже приємно і радісно усвідомлювати, що завжди поруч є ті, хто готові прийти на  допомогу.  Бажаємо Вам всіляких благ і процвітань!

Лілія Чайка, 
голова профспілкової організації коледжу