Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Гра-вікто­ри­на «Моя май­бут­ня про­фесія» зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня, які опа­но­ву­ють спеціальність 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
18 листопада 2020, 09:50
16 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­цею ко­ле­джу – го­лов­ним бух­гал­те­ром то­ва­ри­ства з об­ме­же­ною відповідальністю «ІКФ»
17 листопада 2020, 12:31
Всі новини

12 листопада 2020 року відбулося позачергове онлайн-засідання педагогічної ради на платформі Coogle Meet. Адміністрація коледжу, дотримуючись правил карантину, проводила засідання в коледжі, а викладачі, використовуючи платформу, брали участь у педраді онлайн. На порядку денному – два нагальних питання: про зміни до графіку освітнього процесу на І семестр 2020-2021 н.р. та розгляд Тимчасового порядку проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року у Ірпінському ФК НУБІП України в умовах адаптивного карантину.

Директорка коледжу Наталія Ільченко окреслила подальший режим роботи закладу освіти, спрямований на протидію поширенню та розповсюдженню хвороби COVID-19, запобігання завдання шкоди здоров’ю і життю учасників освітнього процесу, адже темпи поширення хвороби швидко ростуть, всі ці фактори спонукають нас до продовження навчання в дистанційному режимі. Проаналізувавши ситуацію, члени педагогічного колективу одноголосно прийняли рішення про продовження навчання здобувачів освіти у дистанційному форматі до кінця поточного семестру.

Заступник директора з навчальної роботи Вікторія Сова представила на розгляд педагогічного колективу Тимчасовий порядок проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року в умовах адаптивного карантину, наголосила на своєчасності підготовки та затвердження екзаменаційної документації.

Підсумовуючи засідання педагогічної ради, директорка Наталія Ільченко звернула увагу на необхідність виконання комплексного плану заходів по організації освітнього та виховного процесів в онлайн-режимі, опанування і впровадження нових форм і методів профорієнтаційної роботи. А також закликала всіх дотримуватися вимог карантинних заходів, санітарно-гігієнічних норм та соціальної дистанції, дбати про своє здоров’я й безпеку рідних, студентів та колег.

Бережіть себе! Будьте здорові!

 

Оксана Погоріла,

 секретар педагогічної ради