Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

Згідно з графіком освітнього процесу студенти ІІ курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» успішно  пройшли навчальну практику «Товарознавство в магазині» в ДП «Рітейл Вест» магазин «Фуршет», де ознайомилися з організацією торгово-технологічного процесу в магазині та оволоділи навичками роботи продавця.

Саме під час проходження практики відбувається професійне зростання майбутніх фахівців. За останній час багато зроблено для того, щоб створити сприятливі умови праці на підприємствах торгівлі. А тому майбутні товарознавці вивчали різноманітність асортиментного ряду продовольчих та непродовольчих товарних груп, що дозволило ознайомитися в реальних умовах з продукцією і відпрацювати навички викладки товару, сортування, зважування, прийому та розкладки товару різних груп і партій.

Спілкування з клієнтами має також важливе значення у професійній підготовці студентів. Уміння правильно та уважно вислухати клієнта, дізнатися про його потреби як споживача, налагодити довгострокові відносини та закріпити їх – цьому вчаться та здобувають досвід студенти під час навчальної практики. Завдяки сумлінній праці, прагненню до самовдосконалення студенти – майбутні товарознавці  відкривають для себе  простір у майбутнє на ринку праці і шлях  успішної кар'єри, улюбленої професії та гарне майбутнє. Адже сьогодні товарознавець повинен не тільки досконало володіти методами оцінки якості товарів, але й знати сучасні методи та прийоми маркетингу і менеджменту, бути добре обізнаним з усіма прогресивними формами організації торгівлі, тенденціями розвитку галузей, які виробляють товари, а також бути ознайомленим з  кращими зразками.

Отже, шановні студенти, бажаємо Вам полюбити Вашу майбутню спеціальність і все життя отримувати задоволення від своєї праці.

Оксана Погоріла,

завідувач навчально-виробничої практики